Declaratia 300 noul model la noiembrie 2012

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Publicat in Monitorul Oficial 791 din 2012. Formularul il puteti descarca din pagina noastra de declaratii fiscale sau de pe  www.declaratii-fiscale.ro

 In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod MFP 14.13.01.02, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 5
    Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    ART. 6
    Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013.
    ART. 7
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.665/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2012.
    ART. 10
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precumsi directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *