Declaratia 392A si 392B - Livrari de bunuri si prestari servicii

Declaratii fiscale  |  1 comentarii

Instructiuni pentru completarea formularului (392A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...."

Formularul (392A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...." se completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la acea data, este inferioara sumei de 220.000 lei.
Nu se depune acest formular daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta in interiorul tarii.
Formularul (392A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...." se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.
Formularul (392A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...." se depune, in format electronic, astfel:
- la registratura organului fiscal competent;
- la posta, prin scrisoare recomandata.
Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
- un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formatul electronic al formularului (392A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...." se obtine prin folosirea programului de asistenta.
Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Completarea formularului se face astfel:
Sectiunea "Date de identificare a persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA"
Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza prin inscrierea codului de inregistrare in scopuri de TVA (codul de identificare fiscala precedat de prefixul RO), valabil la finele anului de referinta.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.
Sectiunea "Date de identificare a reprezentantului fiscal"
Se completeaza doar in cazul in care depunerea declaratiei informative se realizeaza prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.
- Denumirea/Nume, prenume - se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal de catre persoana impozabila straina.
- Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.
- Domiciliul fiscal se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabila.
Sectiunea "Cifra de afaceri"
Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei.
Sectiunea "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:"
Operatiunile care fac obiectul acestei notificari sunt livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.
Randul 1 - Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 - Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.


Instructiuni pentru completarea formularului (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ...."

Formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ...." se completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de afaceri realizata la acea data, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.
Nu se depune acest formular in situatia in care persoanele impozabile nu au desfasurat in anul de referinta livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si/sau achizitii efectuate din tara.
Formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ...." se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.
Formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ...." se depune, in format electronic, astfel:
- la registratura organului fiscal competent;
- la posta, prin scrisoare recomandata.
Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
- un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formatul electronic al formularului (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul...." se obtine prin folosirea programului de asistenta.
Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Completarea formularului se face astfel:
Sectiunea "Date de identificare a persoanei impozabile neinregistrate in scopuri de TVA"
Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza prin inscrierea codului de identificare fiscala al persoanei impozabile, valabil la finele anului de referinta.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz, al persoanei impozabile).
Sectiunea "Date de identificare a imputernicitului"
Se completeaza doar in cazul in care depunerea declaratiei informative se realizeaza printr-un imputernicit desemnat in conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Denumirea/Nume, prenume - se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost imputernicita de persoana impozabila;
- Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al persoanei imputernicite;
- Domiciliul fiscal - se inscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului desemnat;
- Nr. act imputernicire si data - se inscriu datele privind numarul si data actului de imputernicire.
Sectiunea "Cifra de afaceri"
Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei.
Sectiunea "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:"
Operatiunile care fac obiectul acestei notificari sunt livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.
Randul 1 - Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Sectiunea "Achizitii de la:"
Operatiunile care fac obiectul acestei notificari sunt achizitiile efectuate din tara.
Randul 1 - Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", pentru achizitii efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 - Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "Valoare" se completeaza baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", pentru achizitii efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "TVA" nu se completeaza.

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • model de declaratie 392

    11 Aprilie 2012, 11:01

    1

    Toate variantele actualizate ale declaratiei 392 le gasesti pe www.declaratii-fiscale.ro

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *