Declaratie impozit Auto - taxa auto - model de declaratie

Declaratii taxe locale  |  1 comentarii

Taxa asupra mijoacelor de transport. Cine cum si cand plateste taxa pentru mijloacele de transport detinute. Atentie: Prin mijloace de transport, Codul Fiscal intelege inclusiv ambarcatiuni, nave si alte utilaje pluitoare.

Reguli generale de impunere a mijloacelor de transport:
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
(5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înțelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înțelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă și pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.

Scutiri de la plata a taxei auto:
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Descarca ( free download ) declaratie de impunere pentru taxa mijloace de transport pentru stabilirea impozitului auto


1 Comentarii la articol

  • de la masini

    18 Ianuarie 2011, 13:29

    1

    nu inteleg de ce nu se impoziteaza diferit masinile care nu polueaza (hibrid). de ce ne mai cumparam masini ecologice daca voi ni le impozitati la fel? noi intram in UE , voi ne scoateti.

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *