Declaratie pe propria raspundere a furnizorului de formare profesionala autorizat

Declaratie tip oficiala  |  1 comentarii

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare autorizat

Subsemnata/subsemnatul...............................................posesoare/posesor al actului de identitate de tip........................................................, seria..............., nr....................................................................................... şi CNP..................................................., reprezentant legal al ........................................................................................................................(nume, statut juridic), CUI/Cod RPJFSP (Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial)....................................................., în calitate de......................................................................................, având autorizaţia nr.................................................................., pentru programul de formare profesională............................................................................, de tip.........................................................., cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a judeţului..............................................., la data de..............., cunoscând prevederile legale ale art. 292-Cod penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în perioada.................................... programul se va desfăşura în localitatea .................................................., la adresa................................................, folosind următorii formatori:
-..............................................................................specialist/profesor, având certificatul cu recunoaştere naţională nr................................
-.............................................................................. specialist/profesor, având certificatul cu recunoaştere naţională nr................................
Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispozitţa comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susţină cele declarate de mine pe propria răspundere.
Menţionez că examenul de absolvire al programului se va desfăşura în data de ...........................................
Data ………………… Semnătura

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • 08 August 2012, 12:27

    1

    cum scriu o declaratie de buna purtare la ultimul loc de munca

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *