Declaratie pe propria raspundere concurs antifrauda

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Model conform Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscal. Regulamentul poate fi descarcat din sectiunea Legislatia muncii.

    Subsemnatul/Subsemnata, ............, avand C.N.P. ................., cetatean roman, fiul/fiica lui ...... si al/a .........., nascut/nascuta la data de ...../..../.... in localitatea ..........., domiciliat/domiciliata in ............., adresa completa ............., legitimat/legitimata cu CI/BI seria .... nr. ....., eliberata/eliberat de ............. la data de .........., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca:
    - nu am fost lucrator sau colaborator al Securitatii, astfel cum sunt definiti prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008;
    - nu am fost destituit/destituita dintr-o functie publica si nici nu mi-a incetat contractul individual de munca, pentru motive imputabile, in ultimii 7 ani.
    Dau aceasta declaratie si o sustin.

          Data .../.../...                                  Semnatura
                                                          ............

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *