Declaratie pe proprie raspundere - restituire accize motorina in agricultura

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul,.........................................................., CNP............................ administrator/reprezentant legal al ................................................ cunoscând ca falsul (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/ intreprinderii individuale/intreprinderii familiale) în declaratii se pedepseste conform art. 292 din Codul Penal, declar urmatoarele:
- Sc/PFA/IF/ÎI........................................................................ nu este în dificultate financiara în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare;
- ma oblig sa utilizez motorina cu acciza redusa numai în scopul destinat, iar în caz contrar ma oblig sa restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau altor institutii abilitate, fara a prejudicia astfel eventualele urmari ce ar putea fi angajate împotriva mea;
- ma oblig sa furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat si sa ma supun oricarui control/verificari la fata locului;


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *