Declaratie privind originalitatea continutului lucrarii de disertatie

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Declaratie privind originalitatea continutului lucrarii de disertatie (model)

Subsemnatul, …………………………….…………….., cu domiciliul în…………………,
nascut la data de……………………., identificat prin CNP……………………….., absolvent al
Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Silvicultura, specializarea ………………
……………………..…., promotia…….., declar pe proprie raspundere, cunoscând prevederile
legale cu privire la falsul în declaratii si dispozitiile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 referitoare
la plagiat, ca lucrarea de disertatie cu titlul ………………
……………………………...………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………...……....., pe care urmeaza sa o sustin în
fata comisiei este originala, îmi apartine si îmi asum ca autor continutul sau în întregime.
De asemenea, declar ca sunt de acord ca lucrarea mea de disertatie sa fie verificata prin orice
modalitate legala pentru confirmarea originalitatii, consimtind inclusiv la introducerea continutului
ei într-o baza de date în acest scop.
Am luat la cunostinta despre faptul ca este interzisa comercializarea/transmiterea lucrarii
mele de disertatie catre un tert în vederea facilitarii falsificarii de catre acesta a calitatii de autor al
lucrarii.
Data azi, …………………….., în fata noastra : conducator stiintific…………………………
Semnatura………………………..
Semnatura student……………

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *