Declaratie propria raspundere Legea energiei si gazelor

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a actionarilor/asociatilor detinatori ai controlului solicitantului sau ale administratorilor solicitantului

    Subsemnatul ........, actionar/asociat detinator al controlului solicitantului/administrator al operatorului economic .........., inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ......... CUI ............,
    cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
    - am avut/nu am avut calitatea de actionar/asociat si/sau pe cea de administrator in cadrul unor operatori economici titulari de autorizatii/licente acordate de ANRE;
    - nu ma aflu in situatia descrisa la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.MODELUL Nr. 2.2

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a persoanei fizice solicitante

    Subsemnatul ......., identificat cu CI nr. ........, CNP ......, cu domiciliul in .........,
    cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
    - am avut/nu am avut calitatea de actionar/asociat si/sau pe cea de administrator in cadrul unor operatori economici titulari de autorizatii/licente acordate de ANRE;
    - nu ma aflu in situatia descrisa la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

Aceste 2 declaratii sunt anexa la Licente si autorizatii energie electrica 2013

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *