Declaratie pe propria raspundere sprijin plata facturi energie si gaze naturale

Declaratie pe propria raspundere sprijin plata facturi energie si gaze naturale conform OUG. 118/2021 schema de sprijin pentru plata facturilor Descarca declaratie

Model de angajament al beneficiarului programului din bani UE Romanii de pretutindeni

Potrivit Ghidului din 3 februarie 2017 al beneficiarului emis de  Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni in vederea acordarii de finantari nerambursabile solicitantii de bani europen...

Declaratie pe propria raspundere beneficiari fonduri nerambursabile destinate romanilor de pretutindeni

Potrivit Ghidului din 3 februarie 2017 al beneficiarului emis de  Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni in vederea acordarii de finantari nerambursabile solicitantii ce au intrunit conditiile...

Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la identitatea culturala romana in baza legii romanilor de pretutindeni

Potrivit Legii nr. 299/2007 actualizata Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunostintelor prevazute la alin. (1) lit. b) se efectueaza la sediul misiunii diplomatice sau ofi...

Declaratie elev (model) de completat inainte de a pleca in tabara, excursie sau expeditie

Potrivit Ordinului 3060/2014 privind aprobarea Conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber este necesar ca elevii sa completeze o declaratie, ...

Model declaratie patrimoniu venituri

in Monitorul Oficial nr. 578 din 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat Ordinul 1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de ...

Declaratie pe propria raspundere concurs antifrauda

Model conform Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscal. Regulam...

Declaratie propria raspundere Legea energiei si gazelor

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a actionarilor/asociatilor detinatori ai controlului solicitantului sau ale administratorilor solicitantului     Subsemnatul ........, actionar/asoci...

Declaratie pe propria raspundere taxa auto 2012

DECLARATIE pe propria raspundere     Subsemnatul, ............................, reprezentant al Societatii Comerciale ........................, cu domiciliul/sediul in judetul .........

Declaratie de conformitate

Declaratie de conformitate reprezinta declaratia unui anumit furnizor care exprima pe propria raspundere ca un anume produs, serviciu sau proces se afla in concordanta cu un standard sau cu un alt doc...

Declaratie pe propria raspundere imputernicit

Declaratie pe propria raspundere - model utilizat de Casele de Sanatate prin care se declara ca aveti calitatea de imputernicit/mandatar al unui pacient sau beneficiar de venit. DECLARAŢIE P...

Declaratie privind originalitatea continutului lucrarii de disertatie

Declaratie privind originalitatea continutului lucrarii de disertatie (model)Subsemnatul, …………………………….…………….., cu domiciliul în…………………,nascut la data de...

Declaratia patrimoniu venituri

Declaraţia de patrimoniu şi venituri trebuie depusă doar de persoanele fizice suspectate de evaziune fiscală şi care sunt supuse verificării fiscale demarată în urma descoperirii unor discrepa...

Declaratia pe proprie raspundere Legea 167/2013

Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat conform Legii 167/2013:Subsemnata/Subsemnatul, ......, posesoare/posesor al actului de ident...

Declaratie pe propria raspundere instalare sisteme de incalzire

Declaratie pe propria raspundere model conform Ordin 1274 din 20 aprilie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie re...

Declaratie pe propria raspundere prevazuta de Legea 283/2011 privind camerele pentru agricultură

Declaratie pe propria raspundere prevazuta de Legea 283/2011 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicata in Monitorul Oficial online al Romaniei 15 di...

Declaraţie pe propria răspundere - dosar obtinere gradatie de merit

Declaraţie pe propria răspundere                 Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, do...

Declaratii de avere 2010 - noul model de declaratie de avere

Declaratii de avere 2010 - noul model de declaratie de avere conform Legii 176/2010 Descarca declaratie de avere ( model ) in format Word În noua formă a Legii ANI se revine la la înfi...

Declaratie de interese 2010 - noul model de declaratie de interese

Declaratie de interese 2010 - noul model de declaratie de interese conform Legii 176/2010 Model declaratie de interese ( pe propria raspundere ) in format Word

Declaratie tip pentru ( PFA ) persoane fizice privind contributia la somaj

Model declaratie privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza co...

Declaratie tip pentru ( PFA ) persoane fizice privind contributia la sanatate

Modelul de declaraţie de asigurare prevăzut de Anexa nr.2 la H.G. nr.791/2010 se regăseşte şi pe site-ul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Declaraţia de asi...

Declaratie pe propria raspundere - modele pentru licitatii publice

Declaratie pe propria raspundere - model solicitat de autoritatile contractante la documentatia pentru licitatii In documentul word veti gasi:- Declaratie privind situaţia personală a operatoru...

Declaratie pe propria raspundere solicitata de directiile de asistenta sociala

Declaratie pe propria raspundere solicitata de directiile de asistenta sociala de la persoanele care vor avea grija de copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate ( la munca sau alt scop ) Mod...

Declaratie pe propria raspundere efectuare practica studenti in cadrul MAI

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - model anexa la Ordin 186/2010 privind practica efectuata de studenti, masteranzi in cadrul MAI    Subsemnatul/Subsemnata, ............ născut/ă î...

Declaratie pe propria raspundere pentru profesori universitari

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificatăcu actul de identitate seria ............, nr. ...……........, eliber...

Declaratie pe propria raspundere a furnizorului de formare profesionala autorizat

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare autorizat Subsemnata/subsemnatul...............................................posesoare/posesor al actului ...

Declaratie pe proprie raspundere - restituire accize motorina in agricultura

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Subsemnatul,.........................................................., CNP............................ administrator/reprezentant legal al ...........................

Declaratie de luare in spatiu locativ al proprietarului

Free download ( descarca gratis ) declaratie de luare in spatiu locativ al proprietarului, formular necesar obtinerii cartii de identitate Legatura utila: " Model acte < Acte necesare buletin ...

Declaratii pe propria raspundere inregistrare PFA la registrul comertului

Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar - veterinar, protecţiei mediul...

Declaratie pe propria raspundere - certificarea declaratiilor fiscale anuale

Modelul declaratiei pe propria raspundere    DECLARATIE    Subsemnatul, ....................................., domiciliat in ..........................., str. ...............

Declaratie pe propria raspundere firme in inactivitate - Registrul Comertului

Declaratie pe propria raspundere firme in inactivitate 2009 -  ce se depune la Registrul Comertului ( ONRC ) incepand cu 2010 Link util :  cereri registrul comertului , declaratii fis...

Declaratie pe propria raspundere - Declaratie de avere

Free download model de declaratie de avere

Declaratie pe propria raspundere - Declaratie de interese

Free download declaratie pe propria raspundere - Declaratie de interese

Declaratie pe propria raspundere Simpla ( uz multiplu )

Model de declaratie tip pe propria raspundere

Declaratie ziua limbii romane 31/08/2013

„Ziua Limbii Române ne oferă ocazia să preţuim unul dintre simbolurile naţionale, un element care a ajutat la perpetuarea neamului românesc, supus la multe încercări de-a lungul veacurilor. ...

Despre noi

Model-de.ro sau "Catalogul modelelor" este site-ul unde vei gasi o multitudine de informatii utile: acte, documente, sabloane, mostre, imagini si formulare completate sau necompletate necesare tuturor (CV, scrisori, contracte, cereri tip, adeverinte, proces-verbal, declaratii, etc).

Contact

Pentru publicitate personalizata, pentru sugestii, reclamatii sau orice alceva scrieti la contact@numesite inclusiv punct ro.

Termeni & Conditii

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al proprietarului

Facebook