Declaratii Casa de Pensii 2010, declaratii CAS 2010 actualizate

  |  0 comentarii

Declaratii Casa de Pensii 2010, declaratii CAS 2010 actualizate.

Descarca ( download ):

Programul pentru angajatori ( click aici ) pentru generarea declaratiilor nominale V10.03 (inclusiv pentru raportarile in baza OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010) versiune actualizata
14 septembrie 2010**

Anexele A1.1, A1.2 si A1.4 (inclusiv pentru raportarile in baza OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010):

Anexa 1.1

Anexa 1.2
Anexa explicativa 1.4

**ATENTIE Versiunea 10.03  a programului pentru angajatori  ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale,  modificata prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.  571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale,  pentru veniturile platite incepand cu data de  10 Septembrie 2010.

Acesta versiune este necesar a fi descarcata NUMAI de angajatorii carora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010

In consecinta, angajatorii care au si personal care realizeaza venituri profesionale vor completa pentru acestia o declaratie separata, cu urmatoarele particularitati:
-      se completeaza codul unic de inregistrare al angajatorului,
-      prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu  $
-      campul CM, din anexa A11, se completeaza cu:
             6  pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificatǎ prin OUG nr.  82/2010, din  drepturi de autor si drepturi conexe
             7  pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale  prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificatǎ prin OUG nr. 82/2010, din desfasurarea activitatii  in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
-  campul NN, din anexa A11, se completeaza automat cu numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010, cu posibilitatea de modificare, fara a se depasi insa numarul maxim de zile lucratoare  din luna;
-  campul TVN din anexa A11, se completeaza cu baza de calcul la care datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori  salariul  mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2010 echivalentul a 5 salarii medii brute este:  5*1836=9180 lei).
-  se calculeaza numai contributia individuala de asigurari sociale (10.5%)

Pentru a selecta macheta de completare a declaratiei pentru beneficiarii OUG 58/2010 cu modificarile ulterioare  se acceseaza din meniul principal [Administrare] -> [Optiuni]. Din macheta care se afiseaza pe ecran, se selecteaza tab-ul [Tip ang]. Din optiunile afisate se selecteaza tab-ul [OUG 58]. Se salveaza optiunile selectate si se restarteaza aplicatia.


Versiunea V10.02 ( valabila pentru angajatorii care nu au cazuri care se incadreaza in OUG 58/2010 si OUG 82/2010 )

Programul pentru angajatori pentru generarea declaratiilor nominale V10.02 ( pentru raportarile incepand cu luna mai 2010 ).

declaratii cas 2010, program declaratii cas 2010,


Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anii 2009 - 2010 - Anexa 4 (tarife de risc pe coduri CAEN)

tarif de risc 2010, tarif de risc 2009


Comentarii facebook