Declaratii fiscale 2013 actualizate

Declaratii fiscale  |  1 comentarii

In aceasta pagina vom prezenta formularele de declaratii fiscale (cele principale) ce se transmit de catre societatile comerciale in anul 2013. Ca si noutate apare declaratia 205 care inlocuieste vechile fise fiscale. Pentru luna decembrie, fiecare din programul de declaratii il gasiti in pagina destinata fiecarui formular. Atentie: luna reprezinta luna pentru care se depun declaratiile si nu luna in care se depun. Exemplu, ianuarie 2013 inseamna ca declaratiile din cadrul acesti luni se depun in februarie 2013. Pentru luna decembrie 2012 descarca Declaratia 100, Declaratia 112, Declaratia 300, Declaratia 394. Atentie: Impozitul pe profit pentru timestrul IV nu se mai declara in declaratia 100 eferenta lunii decembrie.

Ianuarie 2013

Februarie 2013

Martie 2013

Aprilie 2013

Mai 2013 de depus in luna iunie 2013

Teremene de depunere a declaratiilor fiscale in luna Iunie 2013

Termen 7 iunie 2013, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna mai 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de T.V.A. lunar.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009

Termen 10 iunie 2013, inclusiv

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare : art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare : art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare : art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal,în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .
Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768/2012.

Termen 25 iunie 2013, inclusiv

Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna mai 2013 .
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.529/2012.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2013.
 Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.950/2012

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2013.
Reglementare: O.M.F.P.nr.1.045/2012

Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole, impuse pe norme de venit, formular 221. Se depune de către persoanele fizice care realizează, până la data de 25.mai.2013, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole provenind din : cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală şi de către asocierile fără personalitate juridică care realizează astfel de venituri.
Reglementare : O.P.A.N.A.F. nr. 476/2013, Legea nr.168/2013.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2013.
Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,    O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012. .Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 10.mai.2013.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare: art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A.formular 307. Se depune de către persoanele impozabile pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin. .(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A. a fost anulată conform art.153, alin.(9) lit.a) – e) sau lit.g) Cod Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte.
Reglementare : art.156 indice 3 Cod Fiscal ; O.P.A.N.A.F. nr.640/2012.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9), lit.a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a) – e) Cod Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A. livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata T.V.A.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.418/2012.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2013.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.76/2010.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2013,  de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară.
Reglementare : O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I.Se depune de către persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.
Reglementare: art.124 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor.Se plăteşte de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile de tip slot-machine.
Reglementare: art.14 alin.(2) lit.b) pct.i) din O.U.G. nr.77/2009.

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului II 2013. Se plătesc de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole, conform art.71 din din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Reglementare: art.82, alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Iunie 2013 de depus in luna iulie 2013

Iulie 2013 de depus in luna august 2013. SUNT VALABILE DECLARATIILE de la Iunie 2013

August 2013 de depus in luna septembrie 2013. Doar declaratia 112 a fost modificata in 19.09.2013 celelalte (100, 300 si 394) sunt aceleasi formulare ca si in luna iulie 2013.

Septembrie 2013 de depus in luna octombrie 2013
 • Declaratia 112
 • Declaratia 100
 • Declaratia 300
 • Declaratia 394

Octombrie 2013 de depus in luna noiembrie 2013
 • Declaratia 112
 • Declaratia 100
 • Declaratia 300
 • Declaratia 394

Noiembrie 2013 de depus in luna decembrie 2013
 • Declaratia 112
 • Declaratia 100
 • Declaratia 300
 • Declaratia 394

Decembrie 2013 de depus in luna ianuarie 2013
 • Declaratia 112
 • Declaratia 100
 • Declaratia 300
 • Declaratia 394

Util va va fi softul de validare a declaratiilor fiscale (DUKIntegrator) care il veti gasit incarcat tot in aceasta pagina. Pentru mai multe informatii si noutati din domeniul fiscal va recomandam sa urmariti permanent pagina noastra de legislatie fiscala.

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

 • Mara

  06 August 2013, 13:32

  1

  cum pot afla indexul de incarcare pentru declaratia 112 ?

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *