Acces SPV versus e-facturare

Referitor: Acces SPV "Solicitari/Plati creante/etc. din meniu" versus Factura electronica1. Majoritatea agentilor economici s-au inscris in SPV pe baza unui certificat semnatura electronica acordat un...

D112 si răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul României și de Guvernul României, în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea ...

Modelul si continutului Declaratiei 087 (D 087)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a emis Ordinul 3698 din 27 Decembrie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei 087 (D 087), precum si pentru modificarea Ordinului pr...

Modele noi pentru declaratia 200, 207 si 230

ANAF propune, printr-un proiect de ordin, adaptarea modelului și conținutului următoarelor formulare utilizate pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016, precum și pent...

Noi modele de formulare fiscale din domeniul executarii silite

Prevederile Codului de procedura fiscala (Legea nr. 207/2015) impun modificarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale si abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei...

Impozit pe constructii - modelul declaratiei si instructiuni de completare

Din anul 2014 firmele trebuie sa plateasca un impozit pe constructii in procent de 1.5% din valoarea acestora cu exceptia cladirilor ce sunt supuse impozitului pe cladiri. Astfel potrivit OUG 102/2013...

Declaratia 095 - Registrul operatorilor intracomunitari

Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Formular 095: În vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, cont...

Declaratia 097 - Notificare privind TVA la încasare

Formularul de declaratie 097 a fost modificat! Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta 111/2013 prin care aplicarea sistemului de plata a TVA la incasare devine optionala modelul declaratie...

Declaratia 100: cum se completeaza formularul 100 si cand se depune D 100

Instructiuni de completare a declaratiei 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" conform Ordinului ANAF 123/04.02.2014.I. Depunerea declaratiei 100Declaratia privind obligatii...

Declaratia 101 - Declaratie privind impozitul pe profit

Instructiuni de completare a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04 conform Ordin 1950/2012I. Depunerea declaratiei 1011. Declaratia 101 privind impozitul pe profit...

Declaratia 112 - obligaţii de plată contribuţii sociale, impozit pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Ianuarie 2014: A fost publicat Ordinul 1977/2013 pentru modificarea Declaratiei 112. Formular 112 - Declaratia unica 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si...

Declaratia 150 - cerere de inregistrare certificat de semnatura electronica

Formularul de declaratie fiscala 150 se intituleaza conform actelor normative fiscale - Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009). Formularul 150 se completează, se t...

Declaratia 200 privind veniturile realizate in Romania

Formularul de declaratie 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, si "Anexa la Declaratia privind veniturile realizate din Romania". Ultima modificare prin ...

Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa

Instructiuni privind completarea si depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit". Cititi si infor...

Declaratia 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata

Descarca Declaratia 300 ultima versiune - Program declaratii fiscale - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 1790/2012, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale vala...

Cum se corecteaza decontul de TVA

Ordin ANAF 179 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata - forma actualizata 2013.    In temeiul ar...

Declaratia 390 - livrari si achizitii intracomunitare de bunuri

Declaratia 390 - Instructiuni pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" - Ordin ANAF 76/2010. Declaratia ...

Declaratia 394 - Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

Descarca declaratia 394 ultima versiune actualizata in format PDF. Formular declaratie 394 utilizat pentru facturi primite sau emise in interiorul Romaniei. Declaraţie informativă privind livrările...

Declaratia 221 - declararea veniturilor din activitati agricole impuse pe norme de venit

Potrivit prevederilor art.V din Legea 168/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fi...

Declaratia 630 - Decizie impunere anuala pentru stabilirea CASS

Ordin 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“.

Declaratia 311 - anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis Ordinul 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colecta...

Declaratia 307 - modul de regularizare a TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul 2223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia a...

Declaratia 710 - declaratie fiscala rectificativa

Formularul 710 se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a con...

Declaratii fiscale 2013 actualizate

In aceasta pagina vom prezenta formularele de declaratii fiscale (cele principale) ce se transmit de catre societatile comerciale in anul 2013. Ca si noutate apare declaratia 205 care inlocuieste vech...

Bonurile fiscale nu se mai declara în Declaratia 394

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582/13.09.2013 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.2.986/2013 pentru modificarea pct.1 din Anexa nr.2 la O.P.A.N.A.F. nr. 3596/2011 privind declararea livr...

Unde platesc impozitul din agricultura

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1714/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat si bugetele asigurărilor sociale a sumelor încas...

Formulare fiscale de transmis in ianuarie 2013

Termen 9 ianuarie 2013 inclusiv Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calen...

Declaratia 012 declarare impozit profit anual sau trimestrial

Instructiuni de completare a declaratiei 012 valabile ptr. anul 2014. Formularul 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit" se util...

Declaratia 112 declaratia 100 actualizate octombrie 2012

Formularele de declaratii fiscale 112 si 100 au fost modificate incepand cu luna octombrie 2012. Declaratia 100 actualizata la data de 10 august 2012 (ultima versiune valabila la data de 10.10...

Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal

Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de B.N.R.,...

600 Formular 2012

Formular 600 aprobat de ANAF prin Ordinu 1714 din 27.11.2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare. Em...

Eşalonări la plata impozitelor si taxelor

In Monitorul Oficial al României nr.772/15.11.2012, Partea I, a fost publicată Legea nr.209/2012 privind aprobarea O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul ...

Noutati privind calculul impozitului pe profit 2012

Noile prevederi legale privind determinarea impozitului pe profit şi recuperarea pierderilor fiscale înregistrate de cei care îşi încetează existenţa ca urmare a unei operaţiuni de fuziune, di...

Declaratia 100 actualizata august 2012

Declaratia 100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform Ordinului ANAF 70/24.01.2012, valabil din august 2012. Se completeaza si se depune de catre contribuabil...

Plăţi anticipate impozit pe venit trimestrul IV 2012

Intreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizeaz...

Delaratia 394 formular ianuarie 2012

Declaratia 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 3596/2011 publicat în MO 927/28.12.2011 - utilizat...

Noutati la declararea veniturilor din agricultura

Venitul net din activităţile agricole prevăzute la art.71 lit.a) - c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pe bază de norme de ...

Declaratia 600

Începând cu 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri ...

Noul model al Declaratiei 112

Noutati privind Declaraţia 112           Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, ...

Aplicatia Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

ANAF a postat aplicaţia referitoare la Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. şi Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de T.V.A. conf...

Cum se corecteaza declaratia 112

Prin Ordinul comun al ministrului Finanţelor Publice nr.1.045/31.07.2012, al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.2.084/06.08.2012, al ministrului Sănătăţii nr.793/08.08.20...

Noutati privind sistemul TVA la încasare

Aplicabilitate obligatorie ·        Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, cu sediul activităţii în R...

Comunicarea pro ratei la ANAF

Cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru u...

Popriri bancare false in numele ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informeaza cu privire la unele adrese neautentice de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti ale unor contribuabili. Vă facem cun...

Bilant contabil 2011

Ordin 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea bilantului pe 2011 (situaţii financiare anuale) şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului F...

Declaratii fiscale 2012

Pe siteul www.declaratii-fiscale.ro au fost actualizate toate declaratiile fiscale pentru 2012: Declaratia 100 download 100  - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat...

Fise fiscale 2012

Fişele fiscale se depun în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat. Se foloseşte programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelo...

Declaratii IVG 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila aduce în atenţia contribuabililor că, in Monitorul Oficial al României  nr. 72/2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 52/ 2012 pentru a...

Bilant 2012

Bilant la 31 decembrie 2012 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2012 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzut...

Situatii financiare semestrul 1 2013

Descarca program cu situatii financiare pentru semestrul 1 2013 - program de raportare contabila pentru agenti economici. Ordin 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă (bila...

Declaratia inventar CASS declaratie inventar casa de sanatate 31 decembrie 2010

Declaraţie inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31...

Plata CASS la contractele de arenda

Cum se plateste, cine plateste si cand se plateste CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate) la contractele de arenda incheiate de persoane fizice.Persoanele fizice care realizează venituri...

Declaratii fiscale ianuarie 2011 Formular declaratii fiscale 2011 unica valabila 1 ianuarie 2011

Declaratii fiscale ianuarie 2011 - Formular declaratie fiscala unica valabila de la 1 ianuarie 2011. Declaraţie fiscala unica cu privire la obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi eviden...

Declaratii fiscale - Contabilitate si Consultanta IMM

Declaratii fiscale 2010 actualizate la zi: data de 30.11.2010. Ultima versiune de program pentru declaratii fiscale conform cu: ANAF nr.2606/ 21.10.2010, Ordinul comun al MFP si MMFPS nr.2466/147...

Declaratia 096 declaratia 096 formulare declaratie achizitii intracomunitare

Declaratia 096. Declaratia 096 formulare fiscale 2011. Declaratie neefectuare  achizitii intracomunitare necesara scoaterii din evidenta platitorilor de TVA conform OUG 117/2010 de modificare a C...

Declaratii fiscale 2010: Lista formularelor si programelor actualizata la 20 iulie 2010

Lista formularelor fiscale si programelor de declaratii actualizata la 20 iulie 2010. Programele de declaratii fiscale puse la dispozitie va ajuta sa completati: declaratia 095 ( formular ), declarati...

Declaratii fiscale 2009 - actualizat la 09.12.2009

Program declaratii fiscale 2009 ( declaratii 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710 ) actualizat la 09.12.2009

Bilant contabil 2009 prescurtat - program bilant contabil 2009

Descarca program ( formulare ) bilant ( free download ) contabil prescurtat pentru intreprinderi care nu aplica directiva IV actualizat la 15.03.2010Free download Norme metodologice intocmire bilan...

Cerere de înregistrare - dreptul folosinta asupra spaţiului Ordin 2112/2010

Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie d...

Declaratii fiscale electronice - instructiuni de utilizare a acestui serviciu

Declaratiile fiscale electronice pot fi depuse online accesand portalul : Transmitere declaraţii  Începând cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numa...

Bilant 2010 - Bilant contabil la 31.12.2010 - Formulare bilant decembrie 2010

Bilant 2010 - Bilant contabil la 31.12.2010 - Formulare bilant decembrie 2010Programul de asistenţă pentru bilan 2010, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţ...

Fise fiscale 2009 - program fise fiscale 2009

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2009 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007.

Fise fiscale 2010 - program fise fiscale 2010

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2010 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007. Aceasta este ultima vers...

Bilant contabil 2009 mari contribuabili - program bilant contabil 2009

Descarca program ( free download ) formulare bilant contabil 2009 mari contribuabili

Declaratia 010 - Cerere pentru inregistrarea fiscala persoane juridice

Declaratie de inregistrare fiscala actualizata 2010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalita...

Declaratia 020 - Cerere pentru inregistrarea fiscala a persoanelor fizice

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de cerere pentru inregistrarea fiscala a persoanelor fizice ( declaratia formular 020 ) si sa il adaptati nevoilor dvs.      &nbs...

Declaratia 030 - Cerere pentru inregistrarea persoanelor fizice straine

Formularul de Declartie 030 a fost modificat prin Ordin 35 din 2014 de modificare a Ordinului ANAF nr 262 din 2007. Descarca formularul de cerere de inregistrare / cerere de mentiuni pentru persoane f...

Declaratia 040 - Cerere pentru inregistrarea fiscala a institutiilor publice

Potrivit Ordinului 262 / 2007 cererea se completează de instituţii publice, în două exemplare. Cererea se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului...

Declaratia 050 - Cerere pentru inregistrarea domiciliului fiscal contribuabili

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de cerere pentru inregistrarea domiciliului fiscal - formular 050 si sa il adaptati nevoilor dvs. Asteptam comentariile si sugestiile dvs. Ca...

Declaratia 060 - Declaratie de mentiuni pentru sedii secundare

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de Cerere / declaratie de mentiuni pentru sedii secundare -  formular 060 si sa il adaptati nevoilor dvs.         &nbs...

Declaratia 070 - declaratie de mentiuni pentru PFA

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de Cerere / declaratie de mentiuni pentru PFA -  formular 070 - declaratia 070 si sa il adaptati nevoilor dvs. model actualizat la octombrie 2012 ...

Declaratia 080 - Cerere pentru modificarea domiciliului fiscal fundatii

Tot ce aveti de facut este sa descarca-ti model de cerere pentru modificarea domiciliului fiscal fundatii, ong - formular 080 si sa il adaptati nevoilor dvs.         ...

Declaratia 090 - Cerere pentru inregistrarea fiscala nerezidenti din afara UE

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de Cerere pentru inregistrarea fiscala  nerezidenti din afara UE - formular 090 si sa il adaptati nevoilor dvs.Asteptam comentariile si sugestiile...

Declaratia 091 - Cerere pentru inregistrare platitor tva

Ordinul MFP 2224 / 2006 prevede ca:Persoana impozabilă care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, si persoana jurid...

Declaratia 094 - privind cifra de afaceri realizata in anul precedent

Free download ( descarca gratuit ) declaratia fiscala 094. Formular 094 valabil la ianuarie 2011 Declaraţia se completează de persoanele impozabile înreg...

Declaratia 101 - declaratie Impozit pe profit realizat in 2009

Declaratia 101 - declaratie fiscala Impozit pe profit realizat in 2010Free download program Declaratii fiscale 2010 declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2009 ...

Declaratia - 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710- 30 iunie 2009

Declaratii fiscale 2011 (decl. 100, 101, 102, 104, 110, 130, 300, 710) - 2011. Actualizate in 07/02/2011Free download program declaratii fiscale 2009 actualizat la 30 iunie 2009   &n...

Declaratia 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710 - 01.06.2009

Tot ce aveti de facut este sa descarcati programul pentru calculator de DECLARATII FISCALE 2009 actualizat la 01.06.2009 - (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710)  si sa il adaptati...

Declaratii fiscale 2008 - 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710

Free download DECLARATII FISCALE 2008 - (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710)  si sa il adaptati nevoilor dvs.                  ...

Declaratia 120 - Decont Accize actualizat la 06.01.2010

Free download ( descarca gratuit ) rapid si sigur declaratia fiscala 120 privind decontul de accize

Declaratie accize Ordin 110 din 2007, Ordin 532 din 2007

Free download declaratie privind accizele Ordin 110 din 2007, Ordin 532 din 2007 si sa il adaptati nevoilor dvs.                      &n...

Declaratia 200 - declaratia impozitul pe venit global 2009

Declaratia 200 - declaratia de impozit pe venit global ( ivg ) 2010Descarca ( download formulare ) Formular / declaratia 200 - declaratia de impozit pe venit global ( ivg ) 2009 Promoveaza-ti prod...

Declaratia 210 - Fise fiscale 2009

Free download declaratia 210 - program declaratii fiscale pentru listarea fiselor ficale 2009 Utile: Fise fiscale 2010

Declaratia 251 - declaratie de impunere pentru venituri din strainatate

Free download Formular tip 251 - Declaratie de impunere pentru venituri din strainatate si sa il adaptati nevoilor dvs.                    &n...

Declaratia 253 - transfer proprietati imobiliare din patrimoniul personal

Free download declaratie transfer proprietati imobiliare din patrimoniul personal                              ...

Declaratia 254 - cerere rectificare impozit venituri imobiliare personale

Free download Formular 254 - cerere rectificare impozit pentru venituri imobiliare personale                            ...

Cerere formular 308 cerere rambursare tva persoane intracomunitare

Tot ce aveti de facut este sa descarcati modelul de declaratia formular 308 CERERE DE RAMBURSARE TVA PTR. PERSOANE IMPOZABILE DIN INTERIORUL COMUNITATII si sa il adaptati nevoilor dvs.   ...

Declaratia 392A si 392B - Livrari de bunuri si prestari servicii

Instructiuni pentru completarea formularului (392A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...."Formularul (392A) "Declaratie informativa privi...

Declaratia 392 - Livrari de bunuri si prestari servicii in anul 2008

 Free download declaratia 392 Livrari de bunuri si prestari servicii in anul 2008

Declaratia 393 - venituri din vanzarea biletelor transport international

Free download declaratia 393 privind veniturile obtinute din vanzarea biletelor pentra transport international

Declaratia 394 - download versiune actualizata 2010

394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (OPANAF 702/2007) ultima versiune actualizata la august 2010 Formular 394 Începând...

Declaratia 394 - livrari, prestari si achizitii pe teritoriul national 2008

Free download declaratia 394 - livrari, prestari si achizitii pe teritoriul national 2008 actualizata la 02.03.2009

Bilant contabil 2008 - societati comerciale

Free download program bilant contabil 2008

Ordin de plata - Foaie de varsamant 2008

Free download program listare ordine de plata 2008

Ordine de plata trezorerie Foaie de varsamant program actualizat la zi

2014: A fost publicat Ordinul 2007 din 13 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), ...

Bilant contabil 2008 - ONG

Free download program bilant contabil 2008 pentru ONG

Declaratie privind veniturile din economii realizate in UE

Free download Declaratie privind veniturile din economii realizate in UE

Bilant semestru - Program raportare semestriala 2009

Tot ce aveti de facut este sa descarcati programul pentru calculator de raportare / raportari semestriala ( bilant ) iunie 2009.                 &nb...

Bilant iunie 2010 - Program bilant 30.06.2010

Bilant iunie 2010 - Program bilant 30.06.2010 Bilant iunie 2010 in format PDFBilant iunie 2010 in format ZIPCorelatii bilant 30.06.2010

Deducere TVA bonuri fiscale

Model-de.ro reaminteşte contribuabililor plătitori de taxă pe valoarea adăugată că, începând cu data de 14.martie.2013, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale em...

Despre noi

Model-de.ro sau "Catalogul modelelor" este site-ul unde vei gasi o multitudine de informatii utile: acte, documente, sabloane, mostre, imagini si formulare completate sau necompletate necesare tuturor (CV, scrisori, contracte, cereri tip, adeverinte, proces-verbal, declaratii, etc).

Contact

Pentru publicitate personalizata, pentru sugestii, reclamatii sau orice alceva scrieti la contact@numesite inclusiv punct ro.

Termeni & Conditii

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al proprietarului

Facebook