Decont cheltuieli cabinete medicale privind utilizarea sumelor alocate de Directia de Sanatate Publica

Formulare medicale  |  0 comentarii

Decont utilizat de cabinete medicale privind utilizarea sumelor alocate de Directia de Sanatate Publica

Model de decont prevazut de Ordinul 1029/2010 al Ministerului Sanatatii
Formulare medicale in legatura cu Ordinul 1029/2010 :
- Contract Cadru incheiat cu Directiile de Sanatate Publica Judetene ;
- Cerere de decontare a cheltuielilor pentru cabinetele medicaleUnitatea sanitara
Spitalul ____________
Nr________ din _______

                                   Catre
    Directia de Sanatate Publica a Judetului ________/Municipiului Bucuresti


DECONT
    privind utilizarea sumelor alocate de Directia de Sanatate Publica a Judetului________/Municipiului Bucuresti in luna ________2010 pentru activitati specifice

    1. Sold initial: ________________ lei
    2. Suma asigurata de directia de sanatate publica in luna precedenta: ____ lei
    3. Sumele platite pentru drepturile salariale ale personalului in luna____ 2010: ________ lei
    4. Sumele achitate furnizorilor de bunuri si servicii in luna ____ 2010: __________ lei

    Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.


          Manager,                        Director financiar-contabil,
    ________________             ________________.....


    NOTA:
    a) In decontul lunar sumele se detaliaza pentru fiecare activitate specifica, in conformitate cu obiectul prezentului contract.
    b) Decontul lunar se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se depune la Directia de Sanatate Publica a Judetului ________________/Municipiului Bucuresti in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *