Eliberarea adeverintelor de asigurat la Casa de Sanatate Brasov

Stiri Brasov  |  0 comentarii

Ca urmare a modificării Codului Fiscal prin OUG 125/2011, eliberarea adeverinţelor de asigurat în sistemul sanitar, se modifica dupa cum urmeaza. Astfel, începând cu data de 3 aprilie 2012, Casa de Asigurări de Sănătate nu mai eliberează adeverinţe pentru următoarele categorii de asiguraţi: elevi, studenţi; beneficiari de Legi speciale; persoane cu handicap; şomeri; beneficiari de ajutor social; pensionari; salariaţi şi coasiguraţii lor.

Aceste persoane vor face dovada calităţii de asigurat cu următoarele documente:
a) copiii în vârstă de până la 18 ani - cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;
b) tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani - cu un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;
c) beneficiarii de Legi speciale - pe baza documentelor doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi;
d). persoanele cu handicap - cu certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
e). persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pe baza carnetului şi/sau adeverinţei eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
f). persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - pe baza adeverinţei
eliberate de către primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se
încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
g) pensionarii - pe baza cuponului mandatului poştal de achitare a drepturilor sau a
talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna
anterioară.
h) persoanele care au calitatea de salariat şi coasiguraţii acestora vor putea face
dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei eliberate de angajatori (termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii).

Casa de Asigurări de Sănătate va elibera adeverinţe pentru următoarele categorii de asiguraţi: persoane fizice care ăşi achită contribuţia de asigurări de sănătate la CJAS; soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, cu excepţia situaţiei in care asiguratul este o persoană angajată; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate; femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu realizează venituri impozabile; persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *