Exproprieri reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin Lugoj

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Hotărârea 1118/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin“. Emitent: Guvernul României. 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba amplasamentul suplimentar al lucrarii "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, intre km 408 + 895 si km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localitatilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin", potrivit hartii topografice prevazute in anexa 1. Anexa 1 se comunica persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hartii topografice fiind determinata de impedimente de natura tehnico-redactionala.
    ART. 2
    (1) Se aproba declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul suplimentar al lucrarii "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, intre km 408 + 895 si km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localitatilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin", expropriator fiind statul roman, reprezentat de Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
    (2) Lista cuprinzand imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitatilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale aferente despagubirilor este cea prevazuta in anexa 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de catre expropriator, aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii prevazute la art. 2, situate pe raza localitatilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin, sunt in cuantum total de 22 mii lei si se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA".
    ART. 4
    Sumele individuale prevazute la art. 3 se vireaza de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii acestora, intr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevazuta la art. 1, in vederea efectuarii despagubirilor in cadrul procedurilor de expropriere, in conditiile legii.
    ART. 5
    Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., raspunde de realitatea datelor inscrise in lista cuprinzand imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii, de corectitudinea datelor inscrise in documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum si de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul lucrarii se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, in conditiile legii.
    ART. 7
    Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *