Formular 012 Ordin ANAF 1994/2012

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“ publicat in Monitorul Oficial 9 din 2013. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit", cod 14.13.03.13, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Instructiunile de completare a formularului precizat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de arhivare ale formularului precizat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 6
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Instructiuni de completare a formularului 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit"

    Formularul 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit" se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune.
    Formularul 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit" se depune la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunta la optiunea de aplicare a acestui sistem.
    Optiunea efectuata pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.
    Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute:
    - un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
    - un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.
    Completarea formularului se face astfel:
    Sectiunea "I. Date de identificare a contribuabilului"
    Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza cu denumirea contribuabilului platitor de impozit pe profit.
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, potrivit legii.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
    Sectiunea "II. Date de identificare a imputernicitului"
    Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza cu denumirea/numele, prenumele imputernicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului, pentru activitatea proprie.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    Sectiunea III se completeaza bifand, dupa caz, caseta corespunzatoare:
    a) exprimarii optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si de plata a impozitului pe profit, cu plati anticipate trimestriale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Optiunea efectuata pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi;
    b) renuntarii la optiunea de aplicare a sistemului anual de declarare si de plata a impozitului pe profit, cu plati anticipate trimestriale, si solicitarii aplicarii sistemului de declarare si plata trimestriala a impozitului pe profit, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca de aici Declaratia 012.

Acest act normativ a fost modificat de Ordin 3853/2013.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *