HGR 1302/2010 subventii 2011 apia producatori agricoli

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

HGR 1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.
Monitorul Oficial nr. 0874 din 28 Decembrie 2010
Actul nr. 1302 din 15 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul României

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 si art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totala alocata acestor ajutoare de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Valoarea totala a ajutoarelor de stat prevazute la art. 1 este de 1.272.110 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anii 2010 si 2011.
    ART. 3
    Modul de plata a ajutoarelor de stat care se acorda beneficiarilor, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, se stabileste astfel:
    a) anual, pentru categoriile de ajutoare de stat prevazute la nr. crt. 1 din anexa;
    b) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevazute la nr. crt. 2 si 3 din anexa;
    c) semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevazuta la nr. crt. 4 din anexa.
    ART. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 4 august 2010, se abroga.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
                        
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 15 decembrie 2010.
Nr. 1.302.

ANEXA

AJUTOARELE DE STAT care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totala alocata acestor ajutoare de stat


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *