HGR 600/2012 Centrul de Sanatate Multifunctional Baneasa

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

HGR 600/2012 din 13 Iunie 2012 privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Băneasa prin reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa publicata in Monitorul Oficial 411/2012. Emitent: Guvernul României.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Se aproba infiintarea Centrului de Sanatate Multifunctional Baneasa, cu sediul in orasul Baneasa, Str. Trandafirilor nr. 89, judetul Constanta, unitate fara personalitate juridica in structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, prin reorganizarea Centrului de Sanatate Baneasa, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, care se desfiinteaza.
    (2) Managementul asistentei medicale al unitatii infiintate potrivit alin. (1) se preia de catre Consiliul Judetean Constanta.
    ART. 2
    Personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul Centrului de Sanatate Baneasa ii este aplicabil regimul prevazut de art. 5^2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    Structura organizatorica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta rezultata in urma reorganizarii prin infiintarea, in cadrul acestui spital, a Centrului de Sanatate Multifunctional Baneasa se aproba prin act administrativ al presedintelui Consiliului Judetean Constanta, cu avizul Ministerului Sanatatii, in conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    ART. 4
    Patrimoniul unitatii sanitare desfiintate potrivit art. 1 alin. (1) , stabilit pe baza bilantului contabil de inchidere la data predarii-preluarii, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite pe fiecare sursa de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se intocmesc la finele anului, potrivit normelor in vigoare, se preiau de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, prin protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    ART. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga   numarul curent 133   de la rubrica "Judetul Constanta" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si   numarul curent 30   de la rubrica "Judetul Constanta" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificarile ulterioare.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *