HGR 992/2012: servicii eliberare pasapoarte simple

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

HGR 992/2012 pentru completarea HGR 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. Emitent: Guvernul României. Publicat in M Of 712 din 2012.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Articol unic
    Hotararea Guvernului 1693/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 968 din 21 octombrie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1. - (1) Prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei Generale de Pasapoarte, se pot infiinta puncte de lucru ale serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, pentru preluarea, in conditiile legii, a cererilor de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in alta localitate decat cea in care isi are sediul serviciul public comunitar respectiv.
    (2) Modalitatea de desfasurare si organizare a activitatilor de preluare a cererilor de eliberare a pasapoartelor simple electronice la nivelul punctelor de lucru se stabileste prin dispozitia directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte."

    2. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Concursurile pentru ocuparea functiilor vacante de politisti si personal contractual din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se organizeaza la sediul Directiei Generale de Pasapoarte.
    (4) Comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor constituite in vederea ocuparii functiilor vacante de politisti si personal contractual se stabilesc prin dispozitii ale directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte si sunt formate din specialisti ai acestei institutii si reprezentanti ai institutiei prefectului.

In legatura cu eliberarea pasapoartelor:


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *