IMPOZITUL FORFETAR

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

OG 34 / 2009. IMPOZITUL FORFETAR. 
CAPITOLUL I
Rectificarea bugetara pe anul 2009

   Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 si nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
   Art. 2. - (1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
   (2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.
   Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice, se majoreaza la venituri cu suma de 154.000 mii lei si, in mod corespunzator, la cheltuieli astfel:
   a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finantarea modernizarii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;
   b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri si servicii".
   (2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri si servicii", la articolul 25 "Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale" se cuprinde si suma de 1.000 mii lei pentru consultanta juridica in domeniul datoriei publice, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui capitol.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *