Imputernicire depunere declaratii somaj

Imputernicire firma  |  0 comentarii

 

IMPUTERNICIRE

 

 

Nr……………din data de……………………

 

 

 

Pentru respectarea prevederilor art 5 alin. (3) din Ordinul 405/2004 de aprobare a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul(a)..............................................................., in calitate de administrator /presedinte/director al .................................................................

........................................................ , CUI .............................., cu sediul social in localitatea ........................................., str.................................nr...................,

judetul ......................,

 

imputernicesc

 

pe d-l/d-na * ............................................................................, posesor al BI/CI

seria............., nr............................, CNP**...........................................................

avand functia de ................................................, cu depunerea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj . 

Conform prevederilor legale, imi asum raspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor inregistrate in declaratiile lunare privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

 

 

Administrator

Nume, prenume

.............................................................

Semnatura............................................

Stampila ..............................................

 

 

 

* se vor imputernici maxim 2 (doua) persoane

** se va completa cu datele de identificare (CUI) ale societatii de contabilitate daca s-a incheiat un contract cu o societate specializata
Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *