Imputernicire depunerea registrului de evidenta a salariatilor la ITM

Imputernicire firma  |  0 comentarii

Model imputernicire depunerea registrului de evidenta a salariatilor la ITMANTET ANGAJATOR

Nr._____/_________

 

 

 

          Către,

          Inspectoratul Teritorial de Muncă ...........................

 

 

Datele de identificare ale angajatorului:

Denumire/

Nume şi Prenume *

 

Cod de identificare fiscală *  

 

Judeţ *

 

Localitate *

 

Sector *

 

Strada * 

 

Nr. *

 

Bl.

 

Sc.

 

Ap.

 

Cod poştal 

 

Tel.

 

E-mail * 

 

Banca  *

 

Cont  IBAN *

 

* Câmpurile marcate sunt obligatorii: Câmpul sector este obligatoriu numai pentru angajatorii din Bucureşti. Câmpul număr stradă se completează cu „F.N.” (fără număr), în cazul în care strada nu are număr. Câmpul Bancă si CONT IBAN se completează „FARA BANCA” respectiv „FARA CONT”, în cazul în care angajatorul nu are deschis cont la bancă.

 

 

Nume ........................................

 

Prenume ....................................

 

Legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ..................................................

prin reprezentanţi legali împuternicim pe:

 

pentru depunerea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

 

 

Casetă text: INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
BACĂU
NR.______________________/__________

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal

_____________________________________

(nume, prenume, semnătura, ştampila)


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *