Legea 135/2010 - Noul Cod de Procedura Penala

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura penala
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    PARTEA GENERALA

    TITLUL I

    Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale

    ART. 1
    Normele de procedura penala si scopul acestora
    (1) Normele de procedura penala reglementeaza desfasurarea procesului penal si a  altor proceduri judiciare in legatura cu o cauza penala.
    (2) Normele de procedura penala urmaresc asigurarea exercitarii eficiente a atributiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor partilor si a celorlalti
participanti in procesul penal astfel incat sa fie respectate prevederile
Constitutiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte
reglementari ale Uniunii Europene in materie procesual penala, precum si ale pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte.
    ART. 2
    Legalitatea procesului penal
    Procesul penal se desfasoara potrivit dispozitiilor prevazute de lege.
    ART. 3
    Separarea functiilor judiciare
    (1) In procesul penal se exercita urmatoarele functii judiciare:
    a) functia de urmarire penala;
    b) functia de dispozitie asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale
persoanei in faza de urmarire penala;
    c) functia de verificare a legalitatii trimiterii sau netrimiterii in judecata;
    d) functia de judecata.
    (2) Functiile judiciare se exercita din oficiu, in afara de cazul cand, prin
lege, se dispune altfel.
    (3) In desfasurarea aceluiasi proces penal, exercitarea unei functii judiciare
este incompatibila cu exercitarea unei alte functii judiciare, cu exceptia celei
prevazute la alin. (1) lit. b), care este compatibila cu functia de verificare a
legalitatii trimiterii sau netrimiterii in judecata.
    (4) In exercitarea functiei de urmarire penala, procurorul si organele de
cercetare penala strang probele necesare pentru a se constata daca exista sau nu temeiuri de trimitere in judecata.
    (5) Asupra actelor si masurilor din cadrul urmaririi penale, care restrang
drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, dispune judecatorul desemnat cu atributii in acest sens, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    (6) Asupra legalitatii actului de trimitere in judecata si probelor pe care se
bazeaza acesta, precum si a legalitatii solutiilor de netrimitere in judecata se
pronunta judecatorul de camera preliminara, in conditiile legii.
    (7) Judecata se realizeaza de catre instanta, in complete legal constituite.
    ART. 4
    Prezumtia de nevinovatie
    (1) Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei
sale printr-o hotarare penala definitiva.
    (2) Dupa administrarea intregului probatoriu, orice indoiala in formarea
convingerii organelor judiciare se interpreteaza in favoarea suspectului sau
inculpatului.
    ART. 5
    Aflarea adevarului
    (1) Organele judiciare au obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea
adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei, precum si cu privire la
persoana suspectului sau inculpatului.
    (2) Organele de urmarire penala au obligatia de a strange si de a administra probe atat in favoarea, cat si in defavoarea suspectului sau inculpatului.
Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinta a probelor propuse in favoarea suspectului sau inculpatului se sanctioneaza conform dispozitiilor prezentului cod.
    ART. 6
    Ne bis in idem
    Nicio persoana nu poate fi urmarita sau judecata pentru savarsirea unei
infractiuni atunci cand fata de acea persoana s-a pronuntat anterior o hotarare penala definitiva cu privire la aceeasi fapta, chiar si sub alta incadrare juridica.
    ART. 7
    Obligativitatea punerii in miscare si a exercitarii actiunii penale
    (1) Procurorul este obligat sa puna in miscare si sa exercite actiunea penala din oficiu atunci cand exista probe din care rezulta savarsirea unei infractiuni si nu exista vreo cauza legala de impiedicare, alta decat cele prevazute la alin. (2) si (3).
    (2) In cazurile si in conditiile prevazute expres de lege, procurorul poate
renunta la exercitarea actiunii penale daca, in raport cu elementele concrete ale cauzei, nu exista un interes public in realizarea obiectului acesteia.
    (3) In cazurile prevazute expres de lege, procurorul pune in miscare si exercita actiunea penala dupa introducerea plangerii prealabile a persoanei vatamate sau dupa obtinerea autorizarii ori sesizarii organului competent sau dupa indeplinirea unei alte conditii prevazuta de lege.
    ART. 8
    Caracterul echitabil si termenul rezonabil al procesului penal
    Organele judiciare au obligatia de a desfasura urmarirea penala si judecata cu respectarea garantiilor procesuale si a drepturilor partilor si ale subiectilor procesuali, astfel incat sa fie constatate la timp si in mod complet faptele care constituie infractiuni, nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala, iar orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit legii, intr-un termen rezonabil.
    ART. 9
    Dreptul la libertate si siguranta
    (1) In cursul procesului penal este garantat dreptul oricarei persoane la
libertate si siguranta.
    (2) Orice masura privativa sau restrictiva de libertate se dispune in mod
exceptional si doar in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
    (3) Orice persoana arestata are dreptul de a fi informata in cel mai scurt timp si intr-o limba pe care o intelege asupra motivelor arestarii sale si are dreptul de a formula contestatie impotriva dispunerii masurii.
    (4) Atunci cand se constata ca o masura privativa sau restrictiva de libertate a fost dispusa in mod nelegal, organele judiciare competente au obligatia de a dispune revocarea masurii si, dupa caz, punerea in libertate a celui retinut sau arestat.
    (5) Orice persoana fata de care s-a dispus in mod nelegal, in cursul procesului penal, o masura privativa de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, in conditiile prevazute de lege.
    ART. 10
    Dreptul la aparare
    (1) Partile si subiectii procesuali principali au dreptul de a se apara ei
insisi sau de a fi asistati de avocat.
    (2) Partile, subiectii procesuali principali si avocatul au dreptul sa
beneficieze de timpul si inlesnirile necesare pregatirii apararii.
    (3) Suspectul are dreptul de a fi informat, inainte de a fi ascultat, despre
fapta pentru care este cercetat si incadrarea juridica a acesteia. Inculpatul are
dreptul de a fi informat de indata despre fapta pentru care s-a pus in miscare
actiunea penala impotriva lui si incadrarea juridica a acesteia.
    (4) Inainte de a fi ascultati, suspectului si inculpatului trebuie sa li se puna
in vedere ca au dreptul de a nu face nicio declaratie.
    (5) Organele judiciare au obligatia de a asigura exercitarea deplina si efectiva a dreptului la aparare de catre parti si subiectii procesuali principali in tot cursul procesului penal.
    (6) Dreptul la aparare trebuie exercitat cu buna-credinta, potrivit scopului
pentru care a fost recunoscut de lege.
    ART. 11
    Respectarea demnitatii umane si a vietii private
    (1) Orice persoana care se afla in curs de urmarire penala sau de judecata
trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane.
    (2) Respectarea vietii private, a inviolabilitatii domiciliului si a secretului
corespondentei sunt garantate. Restrangerea exercitarii acestor drepturi nu este admisa decat in conditiile legii si daca aceasta este necesara intr-o societate democratica.
    ART. 12
    Limba oficiala si dreptul la interpret
    (1) Limba oficiala in procesul penal este limba romana.
    (2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, actele procedurale intocmindu-se in limba romana.
    (3) Partilor si subiectilor procesuali care nu vorbesc sau nu inteleg limba
romana ori nu se pot exprima li se asigura, in mod gratuit, posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, de a vorbi, precum si de a pune concluzii in instanta, prin interpret.
    (4) In cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreti autorizati, potrivit
legii. Sunt inclusi in categoria interpretilor si traducatorii autorizati, potrivit
legii.
    ART. 13
    Aplicarea legii procesuale penale in timp si spatiu
    (1) Legea procesuala penala se aplica in procesul penal actelor efectuate si masurilor dispuse, de la intrarea ei in vigoare si pana in momentul iesirii din vigoare, cu exceptia situatiilor prevazute in dispozitiile tranzitorii.
    (2) Legea procesuala penala romana se aplica actelor efectuate si masurilor dispuse pe teritoriul Romaniei, cu exceptiile prevazute de lege.

    TITLUL II
    Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal

    CAP. I
    Actiunea penala

    ART. 14
    Obiectul si exercitarea actiunii penale
    (1) Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni.
    (2) Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege.
    (3) Actiunea penala se poate exercita in tot cursul procesului penal, in
conditiile legii.
    ART. 15
    Conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale
    Actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta presupunerea rezonabila ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia.
    ART. 16
    Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale
    (1) Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca:
    a) fapta nu exista;
    b) fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege;
    c) nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea;
    d) exista o cauza justificativa sau de neimputabilitate;
    e) lipseste plangerea prealabila, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o alta conditie prevazuta de lege, necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale;
    f) a intervenit amnistia sau prescriptia, decesul suspectului ori al inculpatului persoana fizica sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoana juridica;
    g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care
retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii;
    h) exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege;
    i) exista autoritate de lucru judecat;
    j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. e) si j), actiunea penala poate fi
pusa in miscare ulterior, in conditiile prevazute de lege.
    ART. 17
    Stingerea actiunii penale
    (1) In cursul urmaririi penale actiunea penala se stinge prin clasare sau prin renuntare la urmarirea penala, in conditiile prevazute de lege.
    (2) In cursul judecatii actiunea penala se stinge prin ramanerea definitiva a
unei hotarari judecatoresti.
    ART. 18
    Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
    In caz de amnistie, de prescriptie, de retragere a plangerii prealabile, de
existenta a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori in cazul
renuntarii la urmarirea penala, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

Descarca textul integral al noului Cod de Procedura Penala

Codul de procedura penala 2010, legea 135/2010, noul cod de procedura penala 2010
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *