Legea 44/2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 44/2013 pentru modificarea Legii cetăţeniei române, Legea 21/1991.

ARTICOL UNIC
    Legea cetateniei romane 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 576 din 13 august 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 16 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si e), ce urmeaza a fi comunicate Comisiei intrun termen ce nu va depasi 60 de zile, iar in situatii exceptionale, in limitele termenului prevazut la lit. c);"

    2. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege, emite intr-un termen ce nu va depasi 3 zile ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, dupa caz. Ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 3 zile de la data emiterii ordinului."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *