Legea 77/2012 modificare Legea notarilor publici

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 publicata in Monitorul Oficial nr. 386 din 2012. Emitent: Parlamentul României.

 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. I
    Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.
    (2) Pe teritoriul Romaniei functia de notar public se organizeaza si se exercita numai in conditiile prezentei legi, in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, si al Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere.
    (3) Functia de notar public se exercita numai de catre notarii publici membri ai Uniunii, organizati in cadrul Camerelor.
    (4) In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, notarul public este protejat de lege.
    (5) Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de notar public, altele decat Uniunea si Camerele, sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare a oricaror altor forme de organizare sunt nule de drept."

    2. Dupa articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 3^1 -3^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1. - (1) Notarul public isi exercita functia intr-un birou notarial. Formele de exercitare a functiei de notar public sunt:
    a) birou individual;
    b) societate profesionala.
    (2) In cadrul biroului individual isi exercita functia un notar public, angajati cu studii superioare si personal auxiliar.
    (3) Societatea profesionala se constituie din 2 sau mai multi notari publici asociati. In cadrul societatii profesionale, notarii publici asociati pot angaja personal cu studii superioare si personal auxiliar.
    (4) Notarii publici asociati intr-o societate profesionala isi exercita personal functia si raspund individual pentru activitatea lor.
    (5) Notarul public nu isi poate exercita functia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia.
    Art. 3^2. - (1) Formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul biroului individual - numele notarului public titular, urmat de sintagma «birou individual notarial» sau denumirea biroului;
    b) in cazul societatii profesionale - numele notarilor publici asociati sau denumirea societatii profesionale, in ambele cazuri urmate de sintagma «societate profesionala notariala».
    (2) Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe insemnele exterioare ale birourilor individuale sau ale societatilor profesionale, in conditiile stabilite de statutul profesiei.
    (3) Prin contractul de asociere, notarii publici pot conveni ca denumirea societatii profesionale sa ramana nemodificata, in cazul decesului sau al iesirii din asociere a unuia dintre asociati.
    Art. 3^3. - (1) Notarul public este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre formele de exercitare a functiei prevazute de lege.
    (2) Cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei, o forma de exercitare a functiei de notar public se poate transforma in alta fara a intra in lichidare."

    3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta si, dupa caz, forta executorie prevazute de lege."

    4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Notarii publici si institutiile prevazute la art. 5 care desfasoara activitate notariala au obligatia sa verifice, in scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele.
    (2) In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui."

    5. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) Notarul public isi desfasoara activitatea la sediul biroului notarial in care functioneaza. Pentru indeplinirea obligatiilor profesionale, notarul public se poate deplasa si in afara sediului biroului notarial, in limitele circumscriptiei teritoriale a judecatoriei in care isi desfasoara activitatea.
    (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecarui notar public se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul circumscriptiei Tribunalului Bucuresti."

    6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Notarul public indeplineste urmatoarele acte si proceduri notariale:
    a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;
    b) autentificarea inscrisurilor;
    c) procedura succesorala notariala;
    d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
    e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
    f) darea de data certa inscrisurilor;
    g) primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;
    h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
    i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
    j) efectuarea si legalizarea traducerilor;
    k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;
    l) activitati fiduciare, in conditiile legii;
    m) numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
    n) inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
    o) certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;
    p) procedura divortului, in conditiile legii;
    q) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;
    r) orice alte operatiuni prevazute de lege."

    7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - Notarii publici pot da si alte consultatii juridice in materie notariala decat cele privind continutul actelor pe care le indeplinesc si pot participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial."

    8. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1. - Notarul public poate desfasura, in conditiile legii, activitati de agent al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, precum si alte activitati decat cele prevazute de prezenta lege, date in competenta sa."

    9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - In indeplinirea atributiilor ce ii revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare:
    a) procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;
    b) in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre notarii publici care isi desfasoara activitatea intr-un birou individual sau intr-o societate profesionala din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;
    c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata;
    d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, indreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vadite se fac de notarul public in a carui arhiva se afla originalul actelor notariale;
    e) procedura divortului este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor;
    f) procedura eliberarii incheierii cu privire la rezultatul verificarilor efectuate in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerelor si in registrele nationale notariale ale Uniunii se indeplineste de notarul public competent, in conditiile legii, sa efectueze procedura succesorala;
    g) orice alte situatii prevazute de lege. (solicita tot textul)0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *