Metodologie bacalaureat 2013

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 5610/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

In baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

Programa Bacalaureat 2013

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2013, prevazut in anexa 1.
    ART. 2
    (1) Se aproba programele de bacalaureat pentru disciplinele matematica, fizica, chimie, logica, argumentare si comunicare si economie, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2013, prevazute in anexa 2.
    (2) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat national, altele decat cele mentionate la alin. (1), valabile in sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
    ART. 3
    (1) Examenul de bacalaureat national - 2013 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011.
    (2) Comisia nationala de bacalaureat poate elabora instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat national - 2013.
    (3) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau si se depoziteaza lucrarile scrise.
    ART. 4
    Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4.799/2010, cu modificarile ulterioare.
    ART. 5
    Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2013 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4.800/2010.
    ART. 6
    Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.
    ART. 7
    Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.
    ART. 8
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala invatamant superior, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.
    ART. 9
    Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. Anexele 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 28 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri 1.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2013 Sesiunea iunie-iulie 2013
 • 27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 10 - 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 12 - 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 25 - 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
 • 2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
 • 12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

 • 15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 22 - 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
 • 5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Citeste si...

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *