Adeverinta angajat

Angajare, Demisie, Concediu  |  0 comentarii

Model de adeverinta prin care se adevereste faptul ca un salariat este angajat la o societate comerciala sau institutie publica.

Antetul societatii

ADEVERINŢA (model)
Subscrisa, S.C. __ S.R.L./S.A. , cu sediul în localitatea__, str.__, nr.__, ap.__, jud.__, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului__, sub numărul__, având CUI__, prin reprezentant legal dl./dna.__, în calitate de__, prin prezenta adeverim faptul că dna./dnul.__ este angajat/ă în cadrul societăţii noastre din data de__, având funcţia de____, conform contractului individual de muncă numărul _____ din data de _________, înregistrat în REVISAL la poziţia numărul ___ din data de __.

Nume Prenume
Funcţia
Semnătura şi ştampila

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *