Model barem corectare subiecte limba maghiara evaluare nationala 2010

Invatamant Gimnazial  |  2 comentarii

Free download ( descarca gratuit ) Model barem corectare subiecte limba maghiara evaluare nationala 2010 ( subiecte 2010.edu.ro )

Extras din Metodologia de sustinere a examenului de evaluare nationala :

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale care va fi sustinuta de elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010.
(2) Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a reprezinta modalitatea de evaluare interna sumativa a competentelor dobandite pe parcursul
invatamantului gimnazial.
Art. 2. (1) Evaluarea nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune, cu doua perioade.
(2) In caz de absentare de la evaluarea nationala, acesta poate fi sustinuta intr-o sesiune ulterioara.
(3) Atat candidatii proveniti din invatamantul de stat, cat si cei din invatamantul particular au dreptul sa sustina evaluarea nationala, fara taxa.
Art. 3. - In sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
- asistent - cadru didactic, invatator/ institutor sau profesor de alta specialitate decat cea la care se sustine evaluarea, cu atributii de supraveghere in salile in care se desfasoara proba scrisa;
- catalogul evaluarii nationale - document informatizat, instituit la nivelul unitatii de invatamant, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele obtinute de acestia la evaluare si care este utilizat la crearea bazei de date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in clasa a IX-a.

Pentru oficializarea documentului, se realizeaza doua copii in forma tiparita, semnate de presedintele, de membrii si de profesorii evaluatori;
- nota finala - nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media generala la evaluarea nationala.
- perioada evaluarii nationale - interval de timp prestabilit in care candidatii sustin probele de evaluare, se solutioneaza contestatiile si se afiseaza rezultatele;
- perioada speciala de evaluare - interval de timp prestabilit, in care sustin evaluarea nationala elevii absenti sau amanati de la perioada de evaluare;
- profesor evaluator - cadru didactic, desemnat pentru evaluarea probelor scrise, dupa caz, abilitat in domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEIP - "Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate in formare profesionala, sau avand experienta in evaluare;
- evaluare nationala - forma de evaluare, organizata, in anul scolar 2009-2010, pentru elevii din clasa a VIII-a, constand in sustinerea unor probe scrise, fiecare cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute in Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale.
Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846 din 31.08.2009, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010

Comentarii facebook

2 Comentarii la articol

 • bya

  05 Mai 2010, 19:21

  1

  aici nu aflu ce fel de variante ar putea fi ci doar cand vor fi sesiunile

 • bya

  05 Mai 2010, 19:24

  2

  noi din clasele a 8a am avea nevoie si de cateva variante pe care sa le lucram . dar acum e prea tarziu pentru romana si limba materna. macar pt mate sa gasim cv

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *