Referat desfacere contract de munca absente nemotivate - modele referate

Referat nr ...... din data de ......... ( model referat desfacere contract de munca absente nemotivate ) Subsemnatul ............. in calitate de.............Având în vedere prevederile Codu...

Decizie de inventariere - model de decizie inventariere Ordin 2861/2009

DECIZIE DE INVENTARIERE NR. ............ din ............... In baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului M.F.P. nr. 2861 / 2009 de aprobare a normelor privind organ...

Decizie incetare contract de munca cf. art 55 ( b ) din Codul Muncii

S.C. ………………………Sediul: ……………………Cod unic: …………………Telefon: …………………. DECIZIE nr………..din data de.................. S.C. ................

Model decizie de modificare a salariilor angajatilor

SC ______ SRLCUISediuCapital social Decizie de modificare a salariilor angajatilorNr.___/___________ Potrivit prevederilor HG 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara gara...

Decizie numerotare facturi

Decizie numerotare facturi model conform Ordinului nr.2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile Nr.............. din data de 04.01.2012    ...

Decizie de imputare

Dispozitia / decizia de imputare - model1. Serveste ca:    - document de imputare a valorii pagubelor produse;    - titlu executoriu;    - document de inre...

Decizie incetare contract de munca in cazul desfiintarii postului

Model DECIZIE DE CONCEDIERE Nr. ..............din data de................................... S.C. ....................................................................... reprezentată prin d-l (d-na) ...

Detasare in interesul invatamantului sau serviciului

Despre detasare in interesul serviciului: Care sunt motivele detasarii, drepturile persoanei detasate precum si obligatiile angajatorului care decide detasarea. Vrei sa stii in ce cazuri poti refuza d...

Decizie detasare

Model decizie de detasare ANTET (competeaza datele de iedntificare ale angajatorului)Nr. ......... din data ...........................Avand in vedere adresa formulata de ................, inregis...

Decizie incetare contract de munca salariat inapt fizic/psihic

Model DECIZIE  DE CONCEDIERE nr…........………din data de ............................................... S.C. ..............................................................................

Decizie incetare contract de munca cf. art 61 ( a ) din Codul Muncii

S.C. ……………………… Sediul: …………………… Cod unic: ………………… Telefon: ………………….    DECIZIE nr…………. din data de...

Decizie incetare contract de munca cf. art 79 din Codul Muncii

S.C. ………………………Sediul: ……………………Cod unic: …………………Telefon: …………………. DECIZIE nr…………din data……………… S.C. ..................

Decizie de imputare pentru pagube produse firmei

Unitatea ............ DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ...... din data de .........     Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.)  nr. ........

Dovada de comunicare a deciziei de imputare

DOVADA DE COMUNICARE decizie de imputare   Subsemnatul ........... domiciliat în ................... am primit decizia de imputare nr. .......... din data de ........ emisă de ..........

Decizie gestionare formulare cu regim special

Model de decizie gestionare formulare cu regim special. Download - descarca modelul de decizie atasat S.C. ……………………………………………. S.R.L. Nr.inreg.ORC: J05/…...

Avizarea deciziilor CECCAR

Decizia 27/2013 pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Rom...

Modele de decizii publicate de ISJ Bacau

ISJ Bacau a publicat mai multe modele de decizie utile profesorilor in activitatea didactica:- DECIZIE pentru constituirea comisiei pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecve...

Decizia 249/2013

Decizia 249/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea uno...

Decizia 250/2013

Decizia 250/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea ...

Decizia 289 din 2013

Decizia 289/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Emitent: Curtea Constituțională a...

Despre noi

Model-de.ro sau "Catalogul modelelor" este site-ul unde vei gasi o multitudine de informatii utile: acte, documente, sabloane, mostre, imagini si formulare completate sau necompletate necesare tuturor (CV, scrisori, contracte, cereri tip, adeverinte, proces-verbal, declaratii, etc).

Contact

Pentru publicitate personalizata, pentru sugestii, reclamatii sau orice alceva scrieti la contact@numesite inclusiv punct ro.

Termeni & Conditii

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al proprietarului

Facebook