Model proces verbal ridicare carti de munca itm bucuresti

Formulare ITM  |  0 comentarii

Constatam ca inca mai exista firme care nu au incheiat un proces verbal de ridicare a cartilor de munca de la ITM Bucuresti. Inainte de toate trebui sa stii ca procedura este reglementata de Ordinul 1083/2011 eliberare carte de munca de catre ITM, care prevede ca:
  • Procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 5 se va intocmi in doua exemplare si se va completa de catre inspectoratul teritorial de munca. Dupa verificarea, certificarea si contrasemnarea carnetelor de munca, un exemplar dintre cele doua se va restitui operatorului economic odata cu carnetele de munca.
  • Persoana desemnata de reprezentantii legali ai angajatorilor prevazuti la art. 3 alin. (1) sa reprezinte unitatea in relatiile cu inspectoratul teritorial de munca in scopul respectarii prezentei proceduri va fi persoana care a fost imputernicita in mod expres sa desfasoare aceasta activitate de predare-primire a carnetelor de munca.
  • Inspectoratele teritoriale de munca vor preda angajatorilor prevazuti la art. 3 alin. (1) carnetele de munca ale salariatilor, certificate si contrasemnate pentru valabilitatea inscrierilor efectuate, pana la data de 31 martie 2011.

De aceea va prezentam un model de proces verbal cand ridici cartile de munca:

Proces verbal de predare primire a cartilor de munca (model)
Incheiat astazi, ___, intre dl/dna ____(angajat al Inspectoratului Teritorial de Munca ___), care preda, azi _____data si dl/dna ____, CNP ___, CI/BI seria___ nr. __, in calitate de titular/imputernicit al___, care primeste carnetul/cartile de munca seria _____ nr. ___________. (Nota: daca este vorba de mai multe carti de munca ridicate faceti un tabel).

Am predat                                                     Am primit
ITM                                                           Societate comerciala

Nota Model-de.ro: Modelul de proces verbal este valabil pentru toate Inspectoratele teritoriale de munca din Romania.


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *