Model sigla ANAF

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Avand in vedere dispozitiile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
    in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aproba modelul si caracteristicile siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (2) Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt detaliate in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Pentru structurile din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pentru institutiile subordonate se aproba si se vor utiliza declinari ale siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aprobate la art. 1, astfel:
    a) Sigla specifica Directiei generale antifrauda fiscala este prezentata in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. Prin exceptie, legitimatia de control si legitimatia de serviciu, precum si emblema/insigna metalica utilizate de catre personalul Directiei generale antifrauda fiscala contin sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si stema Romaniei, conform modelului si caracteristicilor prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
    b) Sigla specifica Directiei generale a vamilor si a structurilor vamale de la nivelul unitatilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentului ordin. Prin exceptie, legitimatia de control si legitimatia de serviciu, precum si insemnele distinctive utilizate de catre personalul vamal contin sigla conform modelului si caracteristicilor prezentate in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin.
    c) Sigla specifica Directiei generale de administrare a marilor contribuabili este prezentata in anexa nr. 6, care face parte integranta din prezentul ordin.
    d) Siglele specifice pentru directiile generale regionale ale finantelor publice sunt prezentate in anexa nr. 7, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 3
    (1) Intrarea in vigoare a siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si a siglelor specifice structurilor subordonate se face incepand cu data de 1 ianuarie 2014.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sigla specifica Directiei generale antifrauda fiscala intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.
    (3) Formularele si imprimatele cu vechea sigla a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se vor folosi pana la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2014.
    (4) Marcajele exterioare de pe cladiri vor fi refacute cu sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a structurilor subordonate, dupa caz, pana cel tarziu la data de 31 iulie 2014.
    ART. 4
    Structurile din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatile teritoriale ale acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    a) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 492/2004 privind aprobarea caracteristicilor siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 717 din 9 august 2004;
    b) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.220/2013(Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.220/2013 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
) pentru aprobarea modelului si caracteristicilor siglei specifice Directiei generale a vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *