Modelul certificatului de atestare a competentelor profesionale

Curriculum Vitae  |  0 comentarii

Ordinul 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competentelor profesionale si al suplimentului descriptiv

    In temeiul prevederilor art. 173 din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua,
    in baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba modelul certificatului de atestare a competentelor profesionale prevazut in anexa nr. 1 si modelul suplimentului descriptiv prevazut in anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Suplimentul descriptiv prevazut in anexa nr. 2 document ce insoteste obligatoriu certificatul de atestare a competentelor profesionale, ofera o descriere privind contextul institutional, statutul studiilor postuniversitare absolvite de catre titularul certificatului, standardul ocupational/calificarea universitara, continutul studiilor, precum si rezultatele obtinute pe parcursul studiilor postuniversitare.
    ART. 3
    (1) Suplimentul descriptiv este redactat bilingv, in limba romana si intr-o limba de larga circulatie (engleza, franceza sau germana).
    (2) Completarea celor 7 sectiuni ale suplimentului descriptiv prezentat in anexa nr. 2 este obligatorie.
    (3) Normele de completare a suplimentului descriptiv sunt prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 4
    Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si institutiile de invatamant superior vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *