Modelul european de Curriculum Vitae acceptat pe piata muncii

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Hotararea de Guvern 1024/2004 pentru aprobarea modelului comun european de Curriculum Vitae.
ART. 1
    (1) Se aproba modelul comun european de curriculum vitae, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in scopul sporirii transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si pentru alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare in domeniu.
    (2) Modelul european de Curriculum Vitae constituie un mod de prezentare sistematic, cronologic si flexibil a calificarii si competentelor fiecarei persoane.
    (3) Modelul de curriculum vitae cuprinde urmatoarele categorii de informatii:
    a) informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala, nivelul studiilor si al formarii profesionale;
    b) alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice si sociale;
    c) informatii suplimentare care pot fi mentionate in curriculum vitae sau intr-o anexa a acestuia.
    ART. 2
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, formularul de Curriculum Vitae reprezinta modelul existent pe piata muncii, acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in mod voluntar.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale, respectiv Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor populariza si vor promova modelul de Curriculum Vitae prin informarea persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca, a celor care urmeaza o forma de invatamant sau orice alta forma de calificare profesionala.
    (3) Institutiile prevazute la alin. (2) vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae, inclusiv prin publicarea pe pagina de Internet proprie a unor modele completate.
    ART. 3
    (1) In scopul implementarii modelului de Curriculum Vitae, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor pune la dispozitia cetatenilor, in mod gratuit, modelul in format electronic si/sau pe suport de hartie.
    (2) Celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale sau institutii centrale, in cazul in care persoanele interesate solicita angajarea in institutia respectiva sau doresc sa urmeze un program de pregatire profesionala organizat de catre acestea, vor pune la dispozitia acestora, in mod gratuit, modelul de Curriculum Vitae.
    (3) Partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale pot furniza acest model membrilor lor, persoane fizice sau juridice, si pot actiona astfel incat acesta sa fie acceptat ca un instrument comun pe piata fortei de munca.
    ART. 4
    Prezenta hotarare transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2002)/516 din 11 martie 2002 privind Modelul de Curriculum Vitae, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 079 din 22 martie 2002.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *