Noua lege a invatamantului - ultima varianta

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Legea Invatamantului - Legea educatiei nationale  in faza de proiect. Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea dreptului fundamental la învatatura pe tot parcursul vietii. Prezenta lege reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului de învatamânt de stat, particular si confesional.
Art. 2. – (1) Idealul educational al scolii românesti consta în dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, în formarea personalitatii autonome si în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa în societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii.
(2) Statul asigura cetatenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învatamânt preuniversitar si superior, precum si la învatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio alta forma de discriminare.
(3) În România învatamântul constituie prioritate nationala.
Art. 3. – Principiile care guverneaza învatamântul preuniversitar si superior, precum si învatarea pe tot parcursul vietii din România sunt:
a) principiul echitatii – în baza caruia accesul la învatare se realizeaza fara discriminare;
b) principiul calitatii – în baza caruia activitatile de învatamânt se raporteaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale;
c) principiul relevantei – în baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice;
d) principiul eficientei – în baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate
educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizarii – în baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct în proces;
f) principiul raspunderii publice – în baza caruia unitatile si institutiile de învatamânt raspund public de performantele lor;
g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor cetatenilor români si a dialogului intercultural;
h) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si valorilor culturale ale poporului român;
i) principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinând minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase;
j) principiul asigurarii egalitatii de sanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertatii academice;
m) principiul transparentei – concretizat în asigurarea vizibilitatii totale a deciziei si a rezultatelor, prin comunicarea periodica si adecvata a acestora;
n) principiul libertatii de gândire si al independentei fata de ideologii, dogme religioase si doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participarii si responsabilitatii parintilor;
r) principiul promovarii educatiei pentru sanatate prin practicarea miscarii fizice si a activitatilor sportive;
s) principiul organizarii învatamântului confesional în consens cu perspectivele ecumenice si irenice internationale si în conformitate cu prevederile legii.

Vezi forma actualizata a Legii Educatiei Nationale.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *