OG 1/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

OG 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale publicata in Monitorul Oficial 18 din 2013.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3. din Legea 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    (1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot adopta hotarari privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in Hotararea Guvernului 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cel mult pana la nivelurile prevazute prin hotararile autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptate de catre acestea pentru anul 2012.
    (2) Hotararile prevazute la alin. (1) pot fi adoptate in termen de cel mult 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor si taxelor locale aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative conform alin. (1) se compenseaza cu obligatii de plata catre bugetele locale cu termene de plata viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *