ORDIN 4801/2010 evaluare nationala 2011

Legislatie educatie  |  0 comentarii

ORDIN 4801/2010 cu privire la organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în 2011 În conformitate cu prevederile Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul Hotarârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI emite prezentul ordin
Art.1. – Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011. Calendarul este prevazut în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.2. – Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011. Metodologia este cuprinsa în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.3. – Se aproba programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011. Programele sunt cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
- Programa la limba si literatura romana ( decarca )
- Programa la matematica ( descarca )
Art.4. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.5. – Secretariatul de Stat pentru Învatamântul Preuniversitar, Directia Generala Educatie si Învatare pe Tot Parcursul Vietii, Directia Generala Învatamânt în Limbile Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul si Partenerii Sociali, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de învatamânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,
Daniel Petru FUNERIU
Bucuresti
Nr. 4801
Data: 31.08.2010


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *