OUG 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

OUG 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural publicata in Monitorul Oficial nr. 400 din 2012. Emitent: Guvernul României.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Institutul Cultural Roman, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, sub autoritatea Presedintelui Romaniei, se reorganizeaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.
    ART. II
    Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Institutul Cultural Roman, denumit in continuare Institutul, este organizat si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar."

    2. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Consiliul de conducere este condus de presedintele Institutului si are urmatoarea componenta:
    - presedintele Institutului;
    - un membru desemnat de Presedintele Romaniei;
    - un membru desemnat de primul-ministru;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul culturii si patrimoniului national, prin ordin;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, prin ordin;
    - presedintele Academiei Romane sau un vicepresedinte desemnat de acesta;
    - 14 membri numiti de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si uniunilor de creatori si 7 membri la propunerea Biroului permanent al Senatului."

    3. La articolul 6, alineatul (4) se abroga.

    4. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Convocarea sedintelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului permanent al Senatului Romaniei, a presedintelui Institutului sau a unei patrimi din numarul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii."

    5. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Conducerea operativa a Institutului este asigurata de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de subsecretari de stat, numiti si revocati in/din functie de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, la propunerea Biroului permanent al Senatului. Mandatul vicepresedintilor este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit. Functia de vicepresedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic."

    6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Numarul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii."

    ART. III
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plenul Senatului va numi conducerea operativa a Institutului, precum si membrii Consiliului de conducere a caror desemnare este de competenta sa, conform dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *