OUG 41/2012 modificarea legii referendumului

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

OUG 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - Prin derogare de la art. 5 alin. (2), demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata daca a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetatenilor care au participat la referendum."

    2. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - Pentru organizarea si desfasurarea referendumului, in termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se infiinteaza, dupa caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie, oficii electorale, biroul electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare."

    3. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Electoral Central adopta hotarari care se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate. Hotararile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii in materia referendumului, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
    (2^2) Pentru corecta desfasurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotarari in interpretarea legii, hotarari care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

    4. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) In cazul referendumului national, birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, oficiile electorale si biroul electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii se compun dintr-un presedinte si cel mult 6 delegati ai partidelor politice reprezentate in Parlament; in cazul referendumului local, birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si birourile electorale ale sectiilor de votare se compun dintr-un presedinte si cel mult 6 delegati ai partidelor politice reprezentate in consiliul local sau judetean.
    (2) Presedintii birourilor electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, al biroului electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii, precum si cei ai oficiilor electorale sunt stabiliti de catre presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorti."

    5. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul organizarii unui referendum national, se constituie birouri electorale de circumscriptie doar la nivel de judet si la nivelul municipiului Bucuresti, birou electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii, precum si oficii electorale de sector al municipiului Bucuresti."

    6. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - Cetatenii care participa la referendum vor primi un buletin de vot, ale carui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, in cazul referendumului la nivel national, respectiv de biroul electoral de circumscriptie, in cazul referendumului local. Patratul cu mentiunea «DA» sau «NU» va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevazute in anexele nr. 1A si 1B."

    7. Anexele nr. 2, 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. II
    Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Vezi si Proces verbal privind rezultatele referendumului


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *