OUG 50/2012 reincadrare personal medical sanitar

Legislatia muncii  |  0 comentarii

OUG 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea publicata in Monitorul Oficial 661 din 2012.

Avand in vedere impactul, uneori major, asupra starii de sanatate a populatiei, determinat de inchiderea celor 67 de spitale propuse pentru reorganizare in camine de batrani in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice", cu modificarile ulterioare,
    intrucat prevederile Hotararii Guvernului nr. 345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selectie a unitatilor sanitare cu paturi care nu pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate, precum si a listei acestor unitati sanitare, prin care cele 67 de spitale, ca urmare a Raportului comisiei de selectie a unitatilor sanitare cu paturi care nu pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate, si-au incetat valabilitatea la data de 31 decembrie 2011 si la acest moment unitatile sanitare nominalizate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 345/2011 pot intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate judetene,
    tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri de reorganizare a sistemului de ingrijiri de sanatate si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare, astfel incat sa nu fie afectata calitatea serviciilor medicale, fapt ce ar pune in pericol viata bolnavilor, impunandu-se flexibilizarea procesului de reformare si reorganizare, in regim de urgenta, prin asigurarea unor servicii medicale de specialitate populatiei din diferite zone, in timp util, astfel incat sanatatea pacientilor sa nu aiba de suferit,
    in vederea eficientizarii activitatii institutiilor din domeniul sanitar in acord cu prioritatile Guvernului de reforma in administratia publica,
    avand in vedere rezultatele evaluarii realizate in aceasta perioada de Ministerul Sanatatii la nivelul unitatilor sanitare cu paturi, propuse pentru reorganizare in camine pentru batrani, rezultate conform carora, in functie de situatia concreta a fiecareia, respectiv, locatie, dotare cu aparatura medicala, zona geografica si populatia arondata, distanta pana la cea mai apropiata unitate sanitara, multe dintre aceste spitale indeplinesc conditiile pentru a-si relua activitatea, optiune care este sustinuta si de autoritatile administratiei publice locale care au preluat managementul spitalelor,     tinand seama de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a acestora,
    deoarece, pentru ca unitatile respective sa devina functionale, una dintre conditiile obligatorii este existenta personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, lucru greu de realizat intrucat posturile vacante sunt blocate prin efectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
    intrucat personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care nu a fost preluat de caminele de batrani a fost redistribuit in alte unitati sanitare, potrivit dispozitiilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 212/2011, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 232/2011 pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare,
    intrucat una dintre modalitatile de asigurare a personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar este revenirea acestuia la unitatile sanitare de unde a fost redistribuit,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani care a fost redistribuit in alte unitati sanitare in baza prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice", cu modificarile ulterioare, este incadrat la cerere in unitatile sanitare de unde a fost redistribuit, care isi reiau activitatea.
    ART. 2
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica unitatilor sanitare prevazute la art. 1 care isi reiau activitatea ca spitale sau centre de sanatate multifunctionale.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *