OUG 7/2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

OUG 7/2013 - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    - La articolul 217, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In situatia in care legea bugetului de stat nu este aprobata pana la data de 31 decembrie a anului in curs, termenele prevazute la alin. (2) si (5) se prelungesc pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului urmator."
    ART. II
    (1) Termenul prevazut la articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 886 din 27 decembrie 2012, se proroga pana la data de 1 aprilie 2013.
    (2) Prin exceptie, dispozitiile prevazute la articolul I punctul 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2012 intra in vigoare la data de 1 martie 2013.
    ART. III
    Termenele prevazute la literele a) si b) ale articolului VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 886 din 27 decembrie 2012, se proroga pana la data de 31 martie 2013, inclusiv.
    ART. IV
    (1) Personalul unitatilor prevazute la art. 93 alin. (1^1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza si dupa data de 1 martie 2013 de drepturile prevazute la art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2013 plata drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul aprobat Ministerului Sanatatii pe anul 2013 la titlul 10 "Cheltuieli de personal".


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *