Ordin 1081/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ministerul Finanțelor Publice a emis Ordinul 1081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din 2013.

Avand in vedere dispozitiile art. 86 alin. (1), ale art. 109 alin. (3) si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului - OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza art. 5 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului - HG 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 19 iunie 2006, cu modificarile ulterioare.
    (2) Se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 149/2007 privind modelul si continutul unor documente intocmite in activitatea de inspectie fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2007, cu modificarile ulterioare.
    (3) Se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1267/2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006, cu modificarile ulterioare.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

In legatura cu modelul şi conţinutul unor documente şi formulare:
  • Formulare online (Formulare in relatia cu ITM, modele de procese verbale, formulare contabile, adeverinte, modele de decizii, exemple de fisa postului pentru mai multe meserii, formulare medicale sau formulare utilizate la licitatiile publice)
  • Declaratii fiscale0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *