Ordin 156/2012 pentru aprobarea formularului tip de proces verbal de contraventie

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 156/2012 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
 Avand in vedere:
    - Referatul de aprobare al Directiei juridice si resurse umane nr. 3.446 din 21 august 2012;
    - prevederile art. 14-16, 18 si 23-25 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicata;
    - prevederile art. 6 alin. (1) si alin. (2) si ale art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de catre sportivi, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 511/2006;
    - prevederile art. 15, 16 si 24 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 8, 14-16, 19 si 23-25 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicata;
    - prevederile art. 16, 17, 20, 21 si 23-25 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 956/2011;
    - procedura de control aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 42/2012 pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc si a formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor,
    in temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aproba formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazut la alin. (1) se utilizeaza pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor de catre agentii constatatori din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping, stabilite prin Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicata, si prin Ordonanta Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de catre sportivi, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 511/2006.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 42/2012 pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc si a formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 29 mai 2012.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *