Ordin 1717/2012 noutati cazier fiscal

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1717/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice 2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.

ART. I
    Ordinul ministrului finantelor publice 2696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 756 din 27 octombrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La anexa 1, formularul 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", cod MFP 14.13.43.15/6, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa la prezentul ordin.

    2. La anexa 3, capitolul II "Procedura de actualizare a faptelor si situatiilor inscrise in cazierul fiscal", dupa sectiunea F2 "Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscala, declarata de activitatea de inspectie fiscala in conditiile art. 78 1 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedura fiscala, inscrise in cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate" se introduce o noua sectiune, sectiunea G, cu urmatorul cuprins:
    "G. Dispozitii speciale referitoare la scoaterea din evidenta cazierului fiscal a situatiilor privind inactivitatea fiscala, inscrise in cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanei juridice inactive, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fara a fi reactivata
    1. Situatiile privind inactivitatea fiscala se scot din evidenta cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactiva, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fara a fi reactivata, la data implinirii unui termen de un an de la data radierii persoanei juridice, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal in a carui evidenta a fost inregistrata persoana juridica declarata inactiva fiscal, care s-a radiat fara a fi reactivata, dupa primirea informatiei/comunicarea documentului care atesta radierea persoanei juridice declarate inactiva fiscal, prin completarea formularului 508 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala», prevazut in anexa 1 la ordin, la care se bifeaza casuta «reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal».
    3. Fisa de actualizare intocmita conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactiva, care s-a radiat fara a fi reactivata.
    4. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplica in mod corespunzator."

    ART. II
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

In legatura cu:

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *