Ordin 1736/2012

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1736/2012 privind aprobarea modelului protocolului de cooperare în vederea schimbului de informatii între Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) şi autoritatile administratiei publice locale emis de Ministerul Finantelor Publice si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 32/2013.

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (3^2) si art. 228 alin. (2^2) si (3) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 19 din anexa 1 la Hotararea Guvernului 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor si viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    Pentru realizarea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale se aproba modelul-cadru al protocolului de cooperare, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevazut la art. 1 se fac cu respectarea dispozitiilor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In acceptiunea art. 3 lit. e) din Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este operator de date cu caracter personal pentru prelucrarile efectuate in baza de date care face obiectul protocolului prevazut la art. 1.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *