Ordin 183/2011 model declaratia 300 decont TVA 2011

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ publicat in Monitorul Oficial nr. 0091 din 04 Februarie 2011.
Actul nr. 183 din 31 Ianuarie 2011
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod MFP: 14.13.01.02, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 5
    Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2011.
    ART. 6
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.245/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010.
    ART. 9
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                        Presedintele Agentiei Nationale
                            de Administrare Fiscala,
                                 Sorin Blejnar

    Bucuresti, 31 ianuarie 2011.
    Ordinul ANAF 183/2011

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *