Ordin 184/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 184/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La anexa nr. 1, formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 1.

    2. La anexa nr. 1, formularul 223 "Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale", cod 14.13.01.13/1i se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2.

    3. La anexa nr. 2, Instructiunile de completare a formularului 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile prevazute in anexa nr. 3.

    4. La anexa nr. 2, Instructiunile de completare a formularului 223 "Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale", cod 14.13.01.13/1i, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile prevazute in anexa nr. 4.

    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I..


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *