Ordin 192/2012: fenomene meteorologice periculoase

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

 Avand in vedere dispozitiile art. 21 lit. b) si ale art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005,
    in temeiul art. 7 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2012.)

    ministrul mediului si padurilor si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera, prevazut in anexa care face parte integrata din prezentul ordin.

    ART. 2
    Structurile de la nivel central si local implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 30 mai 2005, se abroga.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *