Ordin 1992/2012 modificare declaratia 394/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Descarca Declaratia 394

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 53 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Anexa 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 927 din 28 decembrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

    - Punctele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. Declaratia se completeaza si se depune de catre:
    a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.
    Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau «TVA la incasare».
    Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;
    b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.
    Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau «TVA la incasare».
    Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
    ................................................
    3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni/erori in datele declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa initial."

    ART. II
    Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2013.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 februarie 2013.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *