Ordin 251/2011 Braila Galati Tulcea miscare nave

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 251/2011 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Brăila, Galaţi şi Tulcea.
Monitorul Oficial 288 din 26 Aprilie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    In vederea coordonarii traficului de nave maritime si de cai navigabile interioare, a stabilirii ordinii de intrare/iesire si a tranzitului navelor maritime si de cai navigabile interioare in porturile Galati, Braila si Tulcea, precum si a alocarii danelor se infiinteaza comisiile de coordonare a miscarii navelor maritime si de cai navigabile interioare in porturile Galati, Braila si Tulcea, denumite in continuare comisii, care isi vor desfasura activitatea in porturile Galati, Braila si Tulcea.
    ART. 2
    (1) Presedintii comisiilor sunt stabiliti astfel:
    - directorul general al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, pentru portul Galati;
    - directorul Sucursalei Braila a Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, pentru portul Braila;
    - directorul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, pentru portul Tulcea.
    (2) Componenta comisiilor este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Secretariatul comisiilor este asigurat de catre:
    - Serviciul coordonare portuara din cadrul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, in portul Galati;
    - Biroul coordonare portuara din cadrul Sucursalei Braila a Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, in portul Braila;
    - Biroul coordonare portuara si protectia mediului din cadrul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, in portul Tulcea.
    ART. 3
    Comisiile se intrunesc zilnic si stabilesc pentru urmatoarele 24 de ore:
    a) programul de intrare/plecare in/din porturi, de tranzitare fara oprire si de manevrare de la o dana la alta a navelor, in functie de disponibilitatea danelor, de asigurare a conditiilor de siguranta a navigatiei si a serviciilor de siguranta, precum pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si remorcajul de manevra al navelor maritime;
    b) alocarea danelor in functie de solicitarile operatorilor economici care desfasoara activitati de transport naval in porturile Galati, Braila si Tulcea.
    ART. 4
    (1) Masurile stabilite de comisii sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care isi desfasoara activitatea in porturile Galati, Braila si Tulcea.
    (2) Ordinea de intrare/iesire a navelor din porturi, stabilita de comisie, este obligatorie, indiferent de natura proprietatii danelor.
    ART. 5
    Operatorii economici care asigura incarcarea, descarcarea sau transbordarea marfurilor in porturi vor stabili zilnic, impreuna cu reprezentantii Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - S.A. din zona, programul de incarcare si descarcare a vagoanelor. Programul stabilit va fi prezentat in cadrul sedintelor zilnice ale comisiilor.
    ART. 6
    (1) Operatorii economici vor inainta secretariatelor comisiilor, cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea navelor in porturile Galati, Braila si Tulcea, documentele de avizare de sosire a navelor, intocmite in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Pentru navele la care durata voiajului este mai mica de 24 de ore, operatorii economici au obligatia sa inainteze documentele de avizare cel mai tarziu la momentul cand nava paraseste portul anterior.
    (3) Operatorii portuari vor comunica zilnic secretariatelor comisiilor datele operative privind operarea navelor.
    (4) Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati va edita zilnic, pe suport hartie si in forma electronica, in cadrul portalului porturilor romanesti, Buletinul informativ al navelor maritime si de cai navigabile interioare, care va cuprinde in principal:
    a) date de identificare a navelor, precum: denumirea, pavilionul, lungimea, pescajul, portul de plecare, portul de destinatie;
    b) date referitoare la desfasurarea operatiunilor portuare efectuate de nave, precum: data sosirii, data intrarii la operare, data estimata a terminarii operarii, pozitia in port, operatorul portuar, agentul navei;
    c) date de identificare a marfurilor, precum: felul marfii, cantitatea totala de marfa, tara de provenienta, tara de destinatie, tipul operarii, cantitatea operata in ultimele 24 de ore, restul de marfa ramas de operat.
    ART. 7
    (1) Pentru efectuarea manevrelor de intrare/iesire in/din port, de tranzitare fara oprire sau de schimbare a danei, agentii navelor vor intocmi in mod obligatoriu Buletinul de pilotaj, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) In cadrul sedintelor comisiilor, buletinele de pilotaj vor fi avizate de reprezentantul capitaniei portului respectiv si aprobate de reprezentantul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati.
    (3) Nerespectarea modului de lucru prevazut la alin. (1) si (2), precum si la art. 6 alin. (1)-(3) si la art. 7 conduce la neprogramarea manevrelor solicitate.
    ART. 8
    (1) La acostarea navelor in danele porturilor Galati, Braila si Tulcea, reprezentantii autorizati ai capitaniei portului respectiv vor elibera permisul de acostare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    (2) Eliberarea permisului de acostare este conditionata de obtinerea de catre nava a permisului de intrare in port emis de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Modelul permisului de intrare in port este prevazut in anexa nr. 5.
    ART. 9
    (1) In cazul in care este necesar se poate modifica sau completa programul de miscare a navelor, modificare sau completare ce va fi facuta de presedintii comisiilor dupa consultarea prealabila a operatorului portuar, iar in situatia navelor maritime, si cu avizul capitaniei din portul respectiv.
    (2) In cazul in care, in timpul derularii programului stabilit, se constata ca este pusa in pericol siguranta navigatiei, capitania portului respectiv va lua orice masura care sa conduca la prevenirea evenimentelor de navigatie sau a altor situatii deosebite, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (3) In cazul impunerii restrictiilor de carantina, comisia de coordonare va stabili programul si locul de stationare a navei respective.
    ART. 10
    Trimestrial, presedintii comisiilor vor intocmi si vor inainta Directiei generale infrastructura si transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii un raport asupra activitatii comisiilor, insotit de propuneri de imbunatatire a activitatii acestora.
    ART. 11
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 389/2003 privind infiintarea comisiilor de coordonare a miscarii navelor maritime si fluviale in porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, se abroga.
    ART. 13
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *