Ordin 29/2011 privind prohibiţia pescuitului în anul 2011

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 29/2011 privind prohibiţia pescuitului în anul 2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 166 din 08 Martie 2011. Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Avand in vedere Referatul comun de aprobare nr. 105 din 20 ianuarie 2011 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 180.468 din 16 februarie 2011 al Directiei biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,
    in temeiul:
    - art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
    - art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
    - art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare;
    - art. 7 pct. A lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
    - art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul ordin:

    SECTIUNEA 1
    Zone si perioade de prohibitie

    ART. 1
    (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 4 aprilie - 18 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
    (2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 90 de zile, in perioada 1 aprilie - 30 iunie inclusiv.
    (3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii-meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
    ART. 2
    In Complexul Razim-Sinoe si in lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iulie inclusiv.
    ART. 3
    Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
    a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;
    b) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile, in perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
    c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
    d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
    e) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
    f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
    g) pe bratul Sfantu Gheorghe, in zona km 22-25, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
    h) pe bratul Chilia, in zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
    i) pe Dunare, in zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului si Pluton) si Mm 75-78 (Galati) pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
    j) pe bratul Borcea, zona km 33-48 (Fetesti), pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie - 15 aprilie si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
    k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
    l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
    NV: 43°47' lat. N si 28°35'18" long. E;
    NE: 43°47' lat. N si 28°40' long. E;
    SV: 43°44'20" lat. N si 28°35'18" long. E;
    SE: 43°44'20" lat. N si 28°40' long. E
    si a carei limita dinspre mal este balizata.
    ART. 4
    (1) In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
    a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
    b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
    c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
    d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
    a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
    b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Specii si perioade de prohibitie

    ART. 5
    (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
    a) stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 26 martie in anul 2011 si pe o durata de 40 de zile in perioada 15 februarie - 26 martie in anul 2012; in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv si a momelilor artificiale;
    b) lostrita, pastravul de mare, lipanul, mihaltul si caracuda, tot timpul anului;
    c) pastravul indigen, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;
    d) sturioni, in tot timpul anului, cu exceptia:
    - pescuitului in scop stiintific;
    - pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru Programul de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
    (2) In apele Marii Negre se interzic:
    a) pescuitul rechinului, pe o durata de 47 de zile, in perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
    b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
    c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
    d) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona economica exclusiva).
    (3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 1.256 al Consiliului din 17 decembrie 2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile in Marea Neagra, in conditiile folosirii unor unelte (setci) cu latura ochiului 2a = 400 mm si dimensiunea minima pentru calcan de cel putin 45 cm.
    ART. 6
    Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial al scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare astfel:
    a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 8 zile, in perioada 24 aprilie - 1 mai inclusiv;
    b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 22 de zile, in perioada 1 mai - 22 mai inclusiv;
    c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 14 mai - 12 iunie inclusiv.
    ART. 7
    Capturarea sturionilor se realizeaza in stare vie, pe o durata de 46 de zile, in perioada 1 martie - 15 aprilie inclusiv, in zonele:
    - Dunare Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului si Pluton);
    - bratul Borcea, km 37-47(Fetesti).

    SECTIUNEA a 3-a
    Dispozitii finale

    ART. 8
    (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.
    (2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii, in Complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 de zile, in perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
    (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in perioada 4 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
    (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in Complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
    ART. 9
    Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
    ART. 10
    (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    (2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:
    a) facturile fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol;
    b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2010;
    c) facturile privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
    d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
    (3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    ART. 11
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.
    ART. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 8/126/2010 privind prohibitia pescuitului in anul 2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010.
    ART. 13
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

Ministrul mediului si padurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat


Stiri pescuit:


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *